Telefon 51 46 80 00
E-post veiledningstorg@eigersund.kommune.no
Besøksadresse Nytorget 9, 4370 Egersund

Veiledningstorget skal gi bedre informasjon, service og tilgjengelighet i kommunen. For å komme i kontakt med veiledningstorget kan en møte opp, ringe eller sende e-post.  Veiledningstorget gir veiledning innen alle kommunale tjenester. Dette kan for eksempel være uthenting av situasjonskart, informasjon fra eiendomsarkivet, veilede til digitale søknadsskjema, uthenting av faktura, produksjon av nøkkelkort eller komme i kontakt med rett instans. Veiledningstorget administrerer også sentralbordet. 

Sammen skaper vi en god kommune for alle.