Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontaktinformasjon ansatte

Søk på fornavn eller etternavn, eller finn ansatte under.
Kontaktinformasjon
Etternavn Fornavn Tittel Telefon Mobil E-post
Høyland Torild Sekretær 51 46 81 50
Nordvoll Liv Jorunn Hetland Helsesykepleier 51 46 81 53
Egersund Legevakt Egersund Vakthavende 116117
Andreassen Wenche B Leder 51 46 80 55
Bakken Marianne Sæstad Veiledningskonsulent 51 46 80 00
Bode Helga Konsulent 51 46 82 40
Egeland Helge Ingeniør 51 46 83 16
Gravdal Kathrine Førstesekretær 51 46 80 52
Hadland Elin Aase Konsulent lønn 51 46 80 28
Hellvik Inger Bente Førstesekretær 51 46 45 20
Horpestad Jeanette Faglig koordinator 40 02 05 17
Kolstø Ida K. Fysioterapeut, Ansvar barn 51 49 61 24
Langfeldt Ragnhild Personalrådgiver 51 46 80 16
Larsen Erik Brannkonstabel 51 46 83 40
Larsen Merethe M. Løyning Regnskapsmedarbeider 51 46 80 72
Laupstad Arnt Tore Underbrannmester 51 46 83 40
Lorentzen Frode Tengs Personalrådgiver 51 46 80 26
Løvø Nina Daglig leder 97 74 87 27
Mydland Olaug Fjermedal Skattemedarbeider 51 46 80 47
Nergård Tor-Arne Rådgiver 51 46 48 34
Nevland Lars Magne Underbrannmester 51 46 83 40
Nilsen Anne-Kristin R. Leder barnebiblioteket 51 49 10 03
Skailand Marianne Styrer 95 22 46 40
Rogstad Jan Arne Brannkonstabel 51 46 83 40
Stormo Gunn Helene Fagkoordinator 51 46 42 14
Svanes Peggy Førstesekretær 51 49 61 20
Tengesdal Tor Egil Underbrannmester 51 46 83 40
Torgersen Odd Erik Brannkonstabel 51 46 83 40
Tønnessen Linda Konsulent 51 46 83 22
Veen Ingvild Vikeså Miljøterapeut 51 49 63 00
Veshovde Janne Gro Ergoterapeut 51 49 61 22
Aarstad Jarle Brannkonstabel 51 46 83 40
Grøsfjell Tom Konsulent 51 46 83 25
Drageland Linda Leder lønningskontoret 51 46 80 30
Ege Inger Marie Regnskapsmedarbeider 51 46 80 50
Bo og servicesenter Kjerjaneset Hovednummer 40 03 85 20
Varden Barnehage 51 49 52 25
Jernhagen Barnehage 51 46 52 52
Lykkeliten Barnehage 51 46 54 11
Egaas Dag Marcus Rådgiver 51 46 80 78
Nilsen Ingunn Helland Senterleder 91 14 78 78
Time Alf Bjarne Rådgiver 51 46 83 10
Eigerøy Barnehage 51 49 44 80
Hestnes FUS Barnehage 51 46 71 00
Skattekisten Kulturbarnehage A/S 51 21 53 70
Tengesdal May Brit Ergoterapeut 51 49 61 27
Steinskog Britt Sofie Kvalheim Fysioterapeut 51 49 61 25
Norum Johan Tillitsvalgt 51 46 10 33
Grøsfjell Tom Tillitsvalgt
Kolstø Ida Tillitsvalgt 51 49 61 24
Veshovda Janne Gro Tillitsvalgt 51 49 61 22
Christensen Birger Tillitsvalgt 51 49 07 70
Skogen Ellen Nilsen Rådgiver 51 46 80 46
Eikanger Magne Rådgiver 51 46 83 24
Brukerhjelpen IKT 51 46 81 11
Tunheim Marianne Førstesekretær 51 46 81 40
Håland Janne Merete Assisterende kjøkkensjef 47 48 25 96
Hovland Hanne Ødegård Psyk. Sykepleier 40 03 41 77
Rydningen Sturla Daglig leder 51 46 89 49
Hetland Hilde Helsesykepleier 51 46 81 59
Habana Josephine Sayo Veiledningskonsulent 51 46 80 00
Friestad Kjersti Førstesekretær 51 46 80 25
Mosterveien Bolig 51 49 26 19
Kjell Buggesgate Bolig 51 49 33 99
Lagård Sykehjem 3 ABC Sykepleier 51 46 89 51
Hjelm Mette Aktivitetsleder 48 99 92 97
Egersund sykehus Kjøkkenet Vakthavende 47 48 25 96
Berentsen Eli Sleveland Frivilligkoordinator 45 87 85 45
Thrana Reidun L. Miljøterapeut 51 49 63 00
Skogen Frode Askild Rektor 51 46 10 41
IBO IBO Vakthavende 51 49 63 00
Søyland May Rita Regnskapsmedarbeider 51 46 80 54
Nærland Lene Faglig koordinator 40 03 53 35
Tunheim Torunn Sekretær 47 46 24 59
Svendsen Vibekke Fagkoordinator 51 46 88 91
Ranjeva Miora Nathalie Rådgiver 51 46 83 08
Sirevåg Eva Personalrådgiver 51 46 80 20
Lucke Natalja Fysioterapeut 51 49 61 26
Olsen Barbro Leder SFO/ Forsterket avdeling 51 46 36 44
Strand Hans-Marius Avdelingsingeniør 51 46 83 04
Herveland Gunnar Spesialarbeider
Tengesdal Grete Høie Helsesykepleier 51 46 81 37
Bowitz Christian Undervisningsinspektør 51 46 10 42
Bofellesskap 2 a Bofellesskap 2 96 94 15 71
Bofellesskap 3 a Bofellesskap 3 96 94 15 73
Dagsenter Storastova Dagsenter 96 94 15 81
Svihus Ingebjørg Konsulent 51 46 80 43
Bofellesskap 1 b Bofellesskap 1 96 94 15 70
Bofellesskap 2 b Bofellesskap 2 96 94 15 72
Bofellesskap 3 b Bofellesskap 3 96 94 15 74
Tunheim Torunn Sekretær 47 46 24 59
Nyheim Christin Rådgiver 51 46 80 80
2 Vest Vakt Vakthavende 45 63 29 70
Bozkurt Merve Durak Kontorfag lærling 51 46 80 87
Hein Otto Frostad Lærling ikt 51 46 81 11
Dybing Garmann Fagarbeider
Laupstad Anne Fagarbeider
Søyland Jan Terje Fagarbeider 45 87 84 19
Klippen Margrethe Undervisningsinspektør 51 46 45 23
Håland Anette Bibliotekar 51 49 10 03
Ege Andreas Feiermester 99 56 91 00
Gjedrem Alexandra Førstesekretær 51 49 10 03
Bjørklund Magdalena Undervisningsinspektør 51 46 84 55
Riska Silje Veiledningskonsulent 51 46 80 00
Bofellesskap Damsgård 91 56 08 64
Pedersen Henning Biblioteksjef 51 49 10 03
Lawford Rebecca Jean Logoped 51 46 82 52
Øgrey Sandra PP-rådgiver 51 46 82 55
Reppen Philip Prosjektleder 51 46 83 01
Aktivitetssenter Blåsenborg Lysgården 51 49 36 36
Skadberg Kristian Maskinfører 400 20 696
Pettersen Karianne Eie Helsesykepleier 51 46 81 54 400 21 213
Nygård Torfinn Håndv./fagarb. 400 21 281
Slettebø Glenn Håndv./fagarb. 400 21 753
Johansen Siril Miljøterapeut 51 46 33 13 400 27 039
Tønnessen Terje Prosjektleder 51 46 83 27 400 31 205
Nomell Tonje Rektor 51 46 36 42 400 31 559
Karlsen Trond Åsmund Overingeniør 51 46 83 13 400 33 352
Karlsen Trond Åsmund Tillitsvalgt 51 46 83 13 400 33 352
Eik Marita Sekretær 400 38 905
Aarsland Milrid Flyktningekonsulent 40 04 90 81 400 49 081
Nergård Mats Prosjektleder 51 46 82 73 402 44 334
Netland Cathrine Helsesykepleier 40 40 81 47 404 08 147
Tjølsen Eilef Fagarbeider/ rørlegger 404 11 856
Myklebust Espen Driftsoperatør 40 41 49 65 404 14 965
Kirkegården Kirkegården 404 36 519
Veshovda Nils Arbeidsleder 404 48 177
Mikkelsen Per Miljøvaktmester 40 44 89 83 404 48 983
Fosse Kai Preben Rådgiver 51 46 83 62 404 66 278
Iversen Morten Personalrådgiver 51 46 81 93 405 18 004
Stapnes Mariell Førstesekretær 51 46 80 18 406 04 018
Raugstad Marius Konsulent 51 46 80 56 409 21 262
Nilsdotter Tove Diana Konst. rektor 51 46 16 60 411 60 365
Lomeland Brit Elin Rektor 51 46 49 11 412 56 523
Norum Johan Rådgiver 51 46 10 33 413 56 251
Omdal Eivind Brannkonstabel 51 46 83 40 414 37 703
Johannessen Espen Rådgiver 51 46 83 12 414 51 074
Sleveland Arne Magnar Håndv./fagarb. 415 75 320
Hansen Anne Kari Liland Nærmiljøkontakt 51 46 33 11 416 01 497
Hadland Sem Kommunikasjonskonsulent 51 46 82 22 416 11 432
Garibaldi Linda Leder SFO 51 49 19 47 416 25 221
Berger Ingvild Inspektør 51 46 81 41 416 30 629
Trøan Gro Anita Rådmann 51 46 80 13 452 15 006
Høghaug Wenche Driftsleder 116117 452 51 197
Høghaug Wenche Leder 51 46 88 51 452 51 197
Roaldsen Anne Brit Tillitsvalgt 51 49 04 87 452 56 405
Kongshavn Astrid Rektor 51 49 60 21 452 99 830
Bergøy Kari Anne SLT- og oppvekstkoordinator 51 46 82 42 454 46 155
Jørgensborg Astrid Elisabeth Prosjektleder brannforebygn. 455 01 180
Hustoft Merete Bedriftshelsetjenesten 51 70 68 00 455 04 218
Tengsareid Roger Brannsjef 51 46 83 41 456 04 495
Håvarstein Merethe Hovedtillitsvalgt 456 06 422
Monsen Heidi Miljøterapeut 45 63 39 66 456 33 966
Grøsfjeld Anne-Marie Leder SFO 51 46 10 60 456 38 140
Pedersen Rune Svanes Pedagogisk IKT-veileder 51 46 80 34 458 60 102
Hetland Anita Nærmiljøkontakt 51 46 33 16 458 72 481
Aaserød Ellen Marie Inspektør 51 49 60 22 458 81 270
Pedersen Bjarte Rådgiver 51 49 60 23 458 81 270
Saltrø Eirik Bygg og eiendomsjef 51 46 83 02 459 08 045
Aamodt Leif Terje Rådgiver natur og friluftsliv 51 46 83 23 466 31 636
Skåtøy Per Ragnar IKT-rådgiver 51 46 81 16 466 45 757
Birkeland Tommy Driftsoperatør 46 69 60 970 469 60 970
Dyrsand Inger Walskaar Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 470 21 975
Raketten Barnehage 51 49 34 70 470 29 742
Andersen Wenche Haffnes Avdelingsleder 3 ABC 51 46 88 56 472 63 136
Rasmussen Irene Sæveland Styrer ved barnehage 51 46 60 70 472 69 403
Ravneberg Lise Soneleder 51 46 88 90 472 84 469
Ravneberg Lise Tillitsvalgt 472 84 469
Leidland Otto Leder forebyggende avdeling 51 46 83 42 472 92 789
Gridsvåg Inger Elin Konst. rektor 51 46 10 41 472 95 727
Skaara Oddveig S. Rektor 51 46 45 24 474 51 210
Vanglo Inghild Daglig leder 51 46 80 93 474 52 073
Laupstad Silje Frisklivstrener 474 53 158
Vestbøstad Ida Mariann Veileder 47 45 31 58 474 53 158
Valle Jarle Byggesakssjef 51 46 83 20 474 54 161
Valle Jarle Tillitsvalgt 474 54 161
Hjemmesykepleie Vakttelefon 51 46 42 15 474 54 873
Ose Nina N. Koordinator, barn og unge. 51 49 40 70 474 56 109
Wilhelmsen Edvard Fagarbeider/ rørlegger 474 56 154
Bårdsen Else Beth Kreftsykepleier 51 46 80 75 474 58 335
Nesvåg Omdal Marianne Leder forsterket avdeling 51 46 45 34 474 63 827
Lenes Finn Rune Fagarbeider 474 65 149
Ørmen Reidar Driftsoperatør 47 46 51 57 474 65 157
Sleveland Bjørn Tor Maskinfører 474 69 624
Johansson Mariann Fagutvikler 51 46 33 25 474 71 685
Johnsen Åge Bedriftseletriker 47 47 55 09 474 75 509
Husby Margit Leder SFO 51 46 48 40 474 76 027
Efteland Thorhild SFO-leder/ sekretær 51 46 16 60 474 76 123
Aase Arne Driftsoperatør 47 47 62 25 474 76 225
Gundersen Bente Oddane Jordmor 51 46 81 72 474 79 165
Refsland Gerd Lillian Tillitsvalgt 474 79 168
Refsland Gerd Lillian Jordmor 51 46 81 70 474 79 168
Iversen Linn Jordmor/Helsesykepleier 474 85 695
Druskiniene Juste Konsulent 474 88 409
Levang Iselin Seglem Rådgiver 51 46 80 94 475 02 042
Svanes Camilla Hetland Fungerende leder 476 20 154
Tunheim Tone Konstituert leder 51 49 38 98 476 36 016
Gyland Torill Logoped 51 46 82 51 476 65 871
Abrahamsen Bjørg Elen Sjefsfysioterapeut 51 49 61 23 476 66 001
Tønnessen Paul Nielsen Håndv./fagarb. 47 67 78 14 476 77 814
Randen Lars Magne Feier 47 69 32 57 476 93 257
Trondsen Johanna Avdelingsleder 51 46 33 12 476 93 674
Aktivitetssenter avd. Bakken Lysgården 47 69 67 78 476 96 778
Bru Frode Driftsleder 476 99 165
Mihalyi Annika Miljøterapeut 51 46 84 19 477 91 618
Soggemoen Renate Fagleder 47 79 88 24 477 98 824
Bjerkreim Tone Kristin Miljøterapeut 51 46 33 26 479 72 697
Risholm Sæther Kethleen Sykepleier 479 74 421
Wetlesen Strand Ann Elin Fysioterapeut 479 74 422
Holte Cecilie Lende Barnevernkonsulent 51 46 84 23 479 75 737
Kristensen Bjørn Inge Driftsoperatør 47 97 68 77 479 76 877
Rekeland Gerd Turid Hessevik Spesialpedagog 51 46 82 14 479 77 480
Hoset Hege Sofie Miljøterapeut 51 46 84 20 479 77 550
Vassbø Inger Marie Helsesykepleier/Flyktningekont 479 78 030
Kvassheim Brit Larssen Konsulent 51 46 82 25 480 32 787
Gravdal Heidi Irene Hovedverneombud 480 72 898
Langeland Thor Einar Prosjektleder 51 46 83 03 480 97 418
Nomell Ann Brith Førstesekretær 481 10 503
Hansen Torfinn Spesialkonsulent 51 46 84 52 481 11 287
Kvåle Elin Adsen Senterleder 48 12 09 09 481 20 909
Stapnes Jorunn Rådgiver 51 46 80 49 481 43 864
Rosenblad Tina Brøndum Ledende helsesykepleier 51 46 81 51 481 44 395
Sævareid Eli Fagkonsulent 51 46 82 38 482 33 698
Slettebø Inger Anne Miljøterapeut barn og unge 51 46 33 28 482 66 321
Henriksen Elisabeth Leder forsterket avdeling 51 46 49 10 482 93 099
Ims Jarle Klima og energiansvarlig 51 46 80 84 486 02 008
Blåsenborg Blåsenborg 51 49 36 36 488 67 337
Midbrød Sigrund Berge Fagkonsulent 51 46 80 74 488 69 417
Stangeland Odd Ordfører 51 46 80 11 488 91 802
Kristoffersen Anne Miljøterapeut 1 488 93 102
Ordfører Fungerende Fungerende ordfører 488 93 410
Blum Gunnar Henrik Fagarbeider 488 94 485
Bilstad Tommy IKT-rådgiver 51 46 81 18 489 52 879
Informasjonscelle Informasjonscelle Fungerende informasjonssjef 489 53 722
Johannessen Kristine Førstesekretær 51 46 82 70 489 54 020
Kallhovd Anita Glenne Psykolog 51 46 82 50 489 54 035
Moen Via Therese S. PP-rådgiver 51 46 82 53 489 54 053
Waldeland Torill Konstituert leder 51 46 82 54 489 54 058
Thorsen Hildur S. Spesialpedagog 51 46 82 15 489 54 086
Rådmann Fungerende Fungerende rådmann 489 54 322
Beredskapsleder Fungerende Fungerende beredskapsleder 489 54 512
Personalsjef Fungerende Fungerende personalsjef 489 54 640
Økonomisjef Fungerende Fungerende økonomisjef 489 54 788
TEK-kom.sjef Fungerende Fungerende TEK-kom.sjef 489 54 905
KO-kom.sjef Fungerende Fungerende KO-kom.sjef 489 55 035
HO-kom.sjef Fungerende Fungerende HO-kom.sjef 489 55 220
Seglem Svein Arild Fagarbeider/ rørlegger 489 56 336
Tveida Anne Lise Miljøterapeut 48 99 14 79 489 91 479
Wigestrand Svein Oskar Leder beredskaps avdeling 51 46 83 44 489 94 478
Rygleveien 1 Bogruppe 51 49 34 39 489 97 693
Midtstua Midtstua Vakthavende 48 99 81 85 489 98 185
Løyning Lillian Leder SFO 51 46 45 30 489 99 048
Mydland Astrid Veum Miljøterapeut barn og unge 51 46 33 23 489 99 139
Svalestad Anne Psyk. Sykepleier 91 56 08 64 489 99 458
Sykehusdoktoren Espeland Medisinsk faglig ansvarlig 51 54 48 00 515 44 800
Oliversen Tore Ludvig Kommunalsjef finans og analyse 51 46 80 41 900 67 425
Egaas Leif Erik Varaordfører 51 46 80 12 901 25 117
Nesvåg Torhild Leder og HTV 51 46 84 70 901 31 963
Verstad Turid IKT-leder 51 46 81 13 901 49 051
Hovland Edel Karin Førstesekretær 90 18 82 50 901 88 250
Gravdal Bente Avdelingsleder 51 49 63 01 902 31 716
Lillesund Grethe Faglig koordinator 90 36 51 75 903 65 175
Bendiksen Reymond Leo Driftsoperatør 90 41 65 67 904 16 567
Sandsmark Elin Miljøterapeut 51 49 63 00 905 40 337
Hogstad Gunhild PP-rådgiver 51 46 82 13 905 66 665
Solbakke John Olav Inspektør 51 46 50 32 905 72 561
Netland Morten Håndv./fagarb. 51 49 33 29 905 83 491
Helvig Tove Helsesykepleier 51 46 50 56 905 83 559
Mathisen Rake Inger Soneleder 51 46 42 03 907 21 983
Stokset Margrete Soneleder 51 46 13 51 907 22 012
Strømstad Solveig Soneleder 51 49 56 71 907 22 025
Skaara Iselin Fagkoordinator 907 22 049
Tomannsbolig Bolig Vakthavende 51 49 87 33 907 64 782
Ekornveien 16 Langevann 51 49 41 30 907 67 381
Tørnes Anne Marit Miljøterapeut 51 46 88 92 907 67 381
Langevann bogruppe 99 08 09 32 907 67 381
Sandal Per Frode Leder 51 29 30 45 908 30 869
Broch Leif E. Kommunikasjonssjef 51 46 80 23 908 81 568
Skåra Mads Hugo Driftsoperatør/vaktmester 90 88 39 06 908 83 906
Skofteland Annbjørg Elve Vann og avløpssjef 51 46 83 11 909 26 637
Tønnesen Gro Ege Leder 90 97 81 50 909 78 150
Pedersen Kenneth Arbeidsleder 51 49 27 89 911 41 899
Hetland Terje Håndv./fagarb. 91 31 21 28 913 12 128
Havsø Karina Fagleder barnehage 51 46 82 43 915 71 282
Stapnes Turid Hofsmo Undervisningsinspektør 51 46 36 43 915 90 514
Tengesdal Anne Brit Wetlesen Helsefaglig ansvarlig 51 46 80 73 915 99 621
Lindø Øyvind Fagarbeider 916 12 626
Stokka Kjetil Konsulent 51 46 80 17 916 15 293
Lind Grethe Leder 916 23 276
Hansen Jørn Rådgiver 51 46 82 18 916 41 243
Eikeland Paul Fagarbeider 916 46 374
Tesaker Siren Aamodt Fagarbeider, helse 916 67 088
Gullestad Marita Driftsleder Renhold 916 89 842
Herigstad Anne Margrethe PP-rådgiver 51 46 82 12 917 17 364
Vann og avløps vakt Vann og avløps vakt Vakthavende 917 39 395
Mammo Mesfin Ingeniør 51 46 81 14 917 39 399
Sommerseth Borghild Rådgiver 51 49 39 04 920 64 725
Østebrøt Rebekka Sæstad Lokallagsleder 51 46 84 77 922 59 787
Samuelsen Jan Ernst Servicemedarbeider 92 44 51 49 924 45 149
Slettebø Åshild Stornes Helsesykepleier 51 46 81 56 924 59 771
Helsestasjon for ungdom 51 46 81 56 924 59 771
Slettebø Åshild Stornes Helsesykepleier 92 45 97 71 924 59 771
Mong Kristine Førstesekretær 51 46 83 15 924 84 353
Richardson Kari Vei og utemiljøsjef 51 46 82 19 926 01 537
Hyggen Espen Rådgiver 51 46 83 29 926 17 214
Grova Ida Birkeland Prosjektkoordinator 51 46 80 32 928 99 693
Hovland Linn Ellise Inspektør 51 46 81 43 928 14 076
Randen Irene Haydè Konsulent 51 46 80 45 928 14 180
Tønnessen Tina Byantikvar/Byggesaksbehandler 51 46 83 18 928 55 699
Egeland Marit Rødland Konsulent 51 46 10 30 932 30 190
Kaasa Marie Bore Konstituert leder 51 46 82 72 932 39 969
Østebrød Hans Olav Folkehelsekoordinator 51 46 83 59 934 51 266
Bendiksen Randi Leder 51 46 33 19 936 97 471
Fuglestad Henriette Aase Helsesykepleier 94 01 54 34 940 15 434
Lagård Bo-og servicesenter Hovednummer Vakthavende 94 15 19 99 941 51 999
Sørlie Inger Hovedtillitsvalgt 51 46 84 78 942 05 235
Seim Margrethe Styrer ved barnehage 51 49 67 39 944 32 645
Kiellandskogen Barnehage 51 46 70 70 947 80 787
Robåten FUS Barnehage 51 49 31 78 948 69 468
Øglend Evy-Ann Spesialpedagog 51 46 82 17 948 81 128
Blåsenborg Avlastningsboligen 51 49 39 99 950 24 113
Bergene Jenny Miljøterapeut 1 51 49 39 99 950 24 113
Larssen Svein Ole Soneleder 51 46 13 53 950 24 120
Tengesdal Svein Rektor 51 46 81 42 950 24 150
Løining Miriam Kulturkonsulent 51 46 82 24 950 36 405
Iversen Ragnhild Hagen Driftsoperatør 95 04 51 86 950 45 186
Iversen Ragnhild Hovedtillitsvalgt 51 46 84 76 950 45 186
Sæstad Odd Inge Driftsleder 95 05 35 30 950 53 530
Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt Vakthavende 951 27 987
Jensen Ole Leth Driftsoperatør 95 12 79 93 951 27 993
Søsæther Stian Miljøarbeider 95 12 79 97 951 27 997
Midbrød Svein Ivar Rektor 51 46 84 51 951 28 074
Svanes Agnar Fagarbeider/ rørlegger 951 52 530
Urdal Kay Spesialarbeider 952 24 664
Andreassen Bente Aase Sekretær 51 46 50 32 957 35 624
Ramsland Hilde Rådgiver 51 46 83 19 957 47 819
Seim Lise Høghaug Inspektør 51 46 49 12 957 51 894
Omdal Jone Kommunalsjef tekniske tjenester 51 46 83 09 957 57 317
Gravdal Paul Driftsleder 957 74 283
Espnes Trond-Arve Fagarbeider/ rørlegger 957 98 249
Stapnes Sveinung Kjøkkensjef 47 48 25 96 958 04 890
Vatland Terje Håndv./fagarb. 958 07 841
Helland Anne-Torill Formann vei og utemiljø 958 44 630
Tonheim Dag Kjetil Kommunalsjef samfunnsutvikling 51 46 83 21 958 84 976
Aase Tone Lise Endresen Helsesykepleier 959 10 383
Aase Tone Lise Endresen Helsesykepleier 95 91 03 83 959 10 383
Skadberg Bjørn Michal Feier 95 91 91 20 959 19 120
Rogalandsgården Bolig Vakthavende 51 49 29 37 959 66 885
Fyrlyssenteret Fyrlyssenteret 91 62 74 68 969 41 451
Utsikten Utsikten 96 94 15 83 969 41 584
Tunet Tunet 96 94 15 87 969 41 588
Stien Stien 96 94 15 89 969 41 590
Tusenbeinet Åpen barnehage 969 42 286
Nilsen Bjørnar Avdelingsingeniør 51 46 80 91 969 44 119
Obrestad Leif Fagleder skole 51 46 80 19 969 46 332
Hetland Sandra Vernepleier 96 94 89 48 969 48 948
Blitzner-Tjørhom Randi Hjelpepleier 51 46 33 17 970 74 609
Snerthammer Kari Psyk. Sykepleier 51 46 33 14 970 74 611
Hiller Frank IKT-rådgiver 51 46 81 15 970 88 255
Løyning Lillian Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 970 92 965
Høyland Svein Rektor 51 46 48 32 970 99 201
Omdal Miriam Hovedtillitsvalgt 51 46 84 75 971 09 780
Sunde Asle Gorm Fagarbeider/ rørlegger 971 93 809
Tønnessen Hans Petter Skogbrukssjef 51 46 10 37 976 55 494
Sandstøl Arild Kommunalsjef organisasjon og læring 97 69 24 05 976 92 405
Bakken Åshild Leder Prosjektadministrasjon 51 46 83 14 976 94 114
Hovland Kristin Fardal Konsulent 51 46 82 20 977 63 250
Urdal Marie Leder 97 79 89 63 977 98 963
Bye Kjersti Søyland Mulighetsutvikler 51 46 80 65 977 99 369
Olsen Aud Harriet S. Styrer ved barnehage 51 49 51 15 984 11 721
Olsen Aud Harriet S. Styrer ved barnehage 51 49 07 09 984 11 721
Myklebust Dagfinn Skatteoppkrever 51 46 80 42 984 84 723
Myklebust Siri Tengs Undervisningsinspektør 51 46 48 33 986 10 510
Kristensen Jan Henning Rådgiver 51 46 80 59 986 65 232
Fisketjøn Ingvild Rektor 51 46 50 32 986 65 369
Sirevaag Britt-Eva Sjo Styrer 96 94 22 86 988 11 118
Nilson Kjetil Feyling IKT-rådgiver 51 46 81 17 988 87 666
Hlawn Manu Tin Iang Programveileder 98 90 01 77 989 00 177
Mydland Ole Martin Fagansvarlig 98 90 06 58 989 00 658
Wetteland Inga Christine Helsesykepleier 98 90 20 31 989 02 031
Asbjørnsen Tove Sofie Rådgiver 51 46 80 44 990 20 950
Galtvik Eivind Kommunalsjef kultur og oppvekst 51 46 80 14 990 88 757
Jørgensen Hilde Gunn Miljøterapeut 99 09 37 33 990 93 733
Bårdsen Gunhild Leder 990 98 403
Skarås Marianne Styrer 51 46 81 57 991 64 833
Havsø Ingeborg Kommunalsjef helse og omsorg 51 46 80 79 991 68 405
Vigrestad Geir Fagarbeider/ rørlegger 992 71 535
Haugstad Randi Konsulent 51 46 80 24 993 96 623
Vakttelefon Vakttelefon Vaktsykepleier 99 41 75 68 994 17 568
Monsen Johnny Overingeniør 51 46 83 17 994 33 296
Torvaldsen Bente Bø Regnskapsleder 51 46 80 53 994 41 546
Nordvoll Steinar Jordbrukssjef 51 46 10 32 994 97 447
Slethei Ivar Spesialarbeider 995 05 208
Helleland FUS Barnehage 51 46 65 55 995 13 044
Spangen Kari Reianes Kulturhusleder 51 46 82 29 995 51 759
Nilson Hilde Fosse Sikkerhetsleder 51 46 80 48 995 69 053