Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontaktinformasjon ansatte

Søk på fornavn eller etternavn, eller finn ansatte under.
Kontaktinformasjon
Etternavn Fornavn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsestasjon for ungdom 51 46 81 56 924 59 771
2 Vest Vakt Vakthavende 45 63 29 70
Aamodt Leif Terje Rådgiver natur og friluftsliv 51 46 83 23 466 31 636
Aarsland Milrid Flyktningekonsulent 40 04 90 81 400 49 081
Aarstad Jarle Brannkonstabel 51 46 83 40
Aase Arne Driftsoperatør 47 47 62 25 474 76 225
Aase Tone Lise Endresen Helsesykepleier 959 10 383
Aase Tone Lise Endresen Helsesykepleier 95 91 03 83 959 10 383
Aaserød Ellen Marie Inspektør 51 49 60 22 458 81 270
Abrahamsen Bjørg Elen Sjefsfysioterapeut 51 49 61 23 476 66 001
Aktivitetssenter Blåsenborg Lysgården 51 49 36 36
Aktivitetssenter avd. Bakken Lysgården 47 69 67 78 476 96 778
Andersen Wenche Haffnes Avdelingsleder 3 ABC 51 46 88 56 472 63 136
Andreassen Bente Aase Sekretær 51 46 50 32 957 35 624
Andreassen Wenche B Leder 51 46 80 55
Asbjørnsen Tove Sofie Rådgiver 51 46 80 44 990 20 950
Bakken Marianne Sæstad Veiledningskonsulent 51 46 80 00
Bakken Åshild Leder Prosjektadministrasjon 51 46 83 14 976 94 114
Bendiksen Randi Leder 51 46 33 19 936 97 471
Bendiksen Reymond Leo Driftsoperatør 90 41 65 67 904 16 567
Beredskapsleder Fungerende Fungerende beredskapsleder 489 54 512
Berentsen Eli Sleveland Frivilligkoordinator 45 87 85 45
Bergene Jenny Miljøterapeut 1 51 49 39 99 950 24 113
Berger Ingvild Inspektør 51 46 81 41 416 30 629
Bergøy Kari Anne SLT- og oppvekstkoordinator 51 46 82 42 454 46 155
Bilstad Tommy IKT-rådgiver 51 46 81 18 489 52 879
Birkeland Tommy Driftsoperatør 46 69 60 970 469 60 970
Bjerkreim Tone Kristin Miljøterapeut 51 46 33 26 479 72 697
Bjørklund Magdalena Undervisningsinspektør 51 46 84 55
Blitzner-Tjørhom Randi Hjelpepleier 51 46 33 17 970 74 609
Blum Gunnar Henrik Fagarbeider 488 94 485
Blåsenborg Avlastningsboligen 51 49 39 99 950 24 113
Blåsenborg Blåsenborg 51 49 36 36 488 67 337
Bo og servicesenter Kjerjaneset Hovednummer 40 03 85 20
Bode Helga Konsulent 51 46 82 40
Bofellesskap Damsgård 91 56 08 64
Bofellesskap 1 b Bofellesskap 1 96 94 15 70
Bofellesskap 2 a Bofellesskap 2 96 94 15 71
Bofellesskap 2 b Bofellesskap 2 96 94 15 72
Bofellesskap 3 a Bofellesskap 3 96 94 15 73
Bofellesskap 3 b Bofellesskap 3 96 94 15 74
Bowitz Christian Undervisningsinspektør 51 46 10 42
Bozkurt Merve Durak Kontorfag lærling 51 46 80 87
Broch Leif E. Kommunikasjonssjef 51 46 80 23 908 81 568
Bru Frode Driftsleder 476 99 165
Brukerhjelpen IKT 51 46 81 11
Bye Kjersti Søyland Mulighetsutvikler 51 46 80 65 977 99 369
Bårdsen Else Beth Kreftsykepleier 51 46 80 75 474 58 335
Bårdsen Gunhild Leder 990 98 403
Christensen Birger Tillitsvalgt 51 49 07 70
Dagsenter Storastova Dagsenter 96 94 15 81
Drageland Linda Leder lønningskontoret 51 46 80 30
Druskiniene Juste Konsulent 474 88 409
Dybing Garmann Fagarbeider
Dyrsand Inger Walskaar Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 470 21 975
Efteland Thorhild SFO-leder/ sekretær 51 46 16 60 474 76 123
Egaas Dag Marcus Rådgiver 51 46 80 78
Egaas Leif Erik Varaordfører 51 46 80 12 901 25 117
Ege Andreas Feiermester 99 56 91 00
Ege Inger Marie Regnskapsmedarbeider 51 46 80 50
Egeland Helge Ingeniør 51 46 83 16
Egeland Marit Rødland Konsulent 51 46 10 30 932 30 190
Egersund Legevakt Egersund Vakthavende 116117
Egersund sykehus Kjøkkenet Vakthavende 47 48 25 96
Eigerøy Barnehage 51 49 44 80
Eik Marita Sekretær 400 38 905
Eikanger Magne Rådgiver 51 46 83 24
Eikeland Paul Fagarbeider 916 46 374
Ekornveien 16 Langevann 51 49 41 30 907 67 381
Espnes Trond-Arve Fagarbeider/ rørlegger 957 98 249
Fisketjøn Ingvild Rektor 51 46 50 32 986 65 369
Fosse Kai Preben Rådgiver 51 46 83 62 404 66 278
Friestad Kjersti Førstesekretær 51 46 80 25
Fuglestad Henriette Aase Helsesykepleier 94 01 54 34 940 15 434
Fyrlyssenteret Fyrlyssenteret 91 62 74 68 969 41 451
Galtvik Eivind Kommunalsjef kultur og oppvekst 51 46 80 14 990 88 757
Garibaldi Linda Leder SFO 51 49 19 47 416 25 221
Gjedrem Alexandra Førstesekretær 51 49 10 03
Gravdal Bente Avdelingsleder 51 49 63 01 902 31 716
Gravdal Heidi Irene Hovedverneombud 480 72 898
Gravdal Kathrine Førstesekretær 51 46 80 52
Gravdal Paul Driftsleder 957 74 283
Gridsvåg Inger Elin Konst. rektor 51 46 10 41 472 95 727
Grova Ida Birkeland Prosjektkoordinator 51 46 80 32 928 99 693
Grøsfjeld Anne-Marie Leder SFO 51 46 10 60 456 38 140
Grøsfjell Tom Konsulent 51 46 83 25
Grøsfjell Tom Tillitsvalgt
Gullestad Marita Driftsleder Renhold 916 89 842
Gundersen Bente Oddane Jordmor 51 46 81 72 474 79 165
Gyland Torill Logoped 51 46 82 51 476 65 871
HO-kom.sjef Fungerende Fungerende HO-kom.sjef 489 55 220
Habana Josephine Sayo Veiledningskonsulent 51 46 80 00
Hadland Elin Aase Konsulent lønn 51 46 80 28
Hadland Sem Kommunikasjonskonsulent 51 46 82 22 416 11 432
Hansen Anne Kari Liland Nærmiljøkontakt 51 46 33 11 416 01 497
Hansen Jørn Rådgiver 51 46 82 18 916 41 243
Hansen Torfinn Spesialkonsulent 51 46 84 52 481 11 287
Haugstad Randi Konsulent 51 46 80 24 993 96 623
Havsø Ingeborg Kommunalsjef helse og omsorg 51 46 80 79 991 68 405
Havsø Karina Fagleder barnehage 51 46 82 43 915 71 282
Hein Otto Frostad Lærling ikt 51 46 81 11
Helland Anne-Torill Formann vei og utemiljø 958 44 630
Helleland FUS Barnehage 51 46 65 55 995 13 044
Hellvik Inger Bente Førstesekretær 51 46 45 20
Helvig Tove Helsesykepleier 51 46 50 56 905 83 559
Henriksen Elisabeth Leder forsterket avdeling 51 46 49 10 482 93 099
Herigstad Anne Margrethe PP-rådgiver 51 46 82 12 917 17 364
Herveland Gunnar Spesialarbeider
Hestnes FUS Barnehage 51 46 71 00
Hetland Anita Nærmiljøkontakt 51 46 33 16 458 72 481
Hetland Hilde Helsesykepleier 51 46 81 59
Hetland Sandra Vernepleier 96 94 89 48 969 48 948
Hetland Terje Håndv./fagarb. 91 31 21 28 913 12 128
Hiller Frank IKT-rådgiver 51 46 81 15 970 88 255
Hjelm Mette Aktivitetsleder 48 99 92 97
Hjemmesykepleie Vakttelefon 51 46 42 15 474 54 873
Hlawn Manu Tin Iang Programveileder 98 90 01 77 989 00 177
Hogstad Gunhild PP-rådgiver 51 46 82 13 905 66 665
Holte Cecilie Lende Barnevernkonsulent 51 46 84 23 479 75 737
Horpestad Jeanette Faglig koordinator 40 02 05 17
Hoset Hege Sofie Miljøterapeut 51 46 84 20 479 77 550
Hovland Edel Karin Førstesekretær 90 18 82 50 901 88 250
Hovland Hanne Ødegård Psyk. Sykepleier 40 03 41 77
Hovland Kristin Fardal Konsulent 51 46 82 20 977 63 250
Hovland Linn Ellise Inspektør 51 46 81 43 928 14 076
Husby Margit Leder SFO 51 46 48 40 474 76 027
Hustoft Merete Bedriftshelsetjenesten 51 70 68 00 455 04 218
Hyggen Espen Rådgiver 51 46 83 29 926 17 214
Håland Anette Bibliotekar 51 49 10 03
Håland Janne Merete Assisterende kjøkkensjef 47 48 25 96
Håvarstein Merethe Hovedtillitsvalgt 456 06 422
Høghaug Wenche Driftsleder 116117 452 51 197
Høghaug Wenche Leder 51 46 88 51 452 51 197
Høyland Svein Rektor 51 46 48 32 970 99 201
Høyland Torild Sekretær 51 46 81 50
IBO IBO Vakthavende 51 49 63 00
Ims Jarle Klima og energiansvarlig 51 46 80 84 486 02 008
Informasjonscelle Informasjonscelle Fungerende informasjonssjef 489 53 722
Iversen Linn Jordmor/Helsesykepleier 474 85 695
Iversen Morten Personalrådgiver 51 46 81 93 405 18 004
Iversen Ragnhild Hovedtillitsvalgt 51 46 84 76 950 45 186
Iversen Ragnhild Hagen Driftsoperatør 95 04 51 86 950 45 186
Jensen Ole Leth Driftsoperatør 95 12 79 93 951 27 993
Jernhagen Barnehage 51 46 52 52
Johannessen Espen Rådgiver 51 46 83 12 414 51 074
Johannessen Kristine Førstesekretær 51 46 82 70 489 54 020
Johansen Siril Miljøterapeut 51 46 33 13 400 27 039
Johansson Mariann Fagutvikler 51 46 33 25 474 71 685
Johnsen Åge Bedriftseletriker 47 47 55 09 474 75 509
Jørgensborg Astrid Elisabeth Prosjektleder brannforebygn. 455 01 180
Jørgensen Hilde Gunn Miljøterapeut 99 09 37 33 990 93 733
KO-kom.sjef Fungerende Fungerende KO-kom.sjef 489 55 035
Kaasa Marie Bore Konstituert leder 51 46 82 72 932 39 969
Kallhovd Anita Glenne Psykolog 51 46 82 50 489 54 035
Karlsen Trond Åsmund Overingeniør 51 46 83 13 400 33 352
Karlsen Trond Åsmund Tillitsvalgt 51 46 83 13 400 33 352
Kiellandskogen Barnehage 51 46 70 70 947 80 787
Kirkegården Kirkegården 404 36 519
Kjell Buggesgate Bolig 51 49 33 99
Klippen Margrethe Undervisningsinspektør 51 46 45 23
Kolstø Ida Tillitsvalgt 51 49 61 24
Kolstø Ida K. Fysioterapeut, Ansvar barn 51 49 61 24
Kongshavn Astrid Rektor 51 49 60 21 452 99 830
Kristensen Bjørn Inge Driftsoperatør 47 97 68 77 479 76 877
Kristensen Jan Henning Rådgiver 51 46 80 59 986 65 232
Kristoffersen Anne Miljøterapeut 1 488 93 102
Kvassheim Brit Larssen Konsulent 51 46 82 25 480 32 787
Kvåle Elin Adsen Senterleder 48 12 09 09 481 20 909
Lagård Bo-og servicesenter Hovednummer Vakthavende 94 15 19 99 941 51 999
Lagård Sykehjem 3 ABC Sykepleier 51 46 89 51
Langeland Thor Einar Prosjektleder 51 46 83 03 480 97 418
Langevann bogruppe 99 08 09 32 907 67 381
Langfeldt Ragnhild Personalrådgiver 51 46 80 16
Larsen Erik Brannkonstabel 51 46 83 40
Larsen Merethe M. Løyning Regnskapsmedarbeider 51 46 80 72
Larssen Svein Ole Soneleder 51 46 13 53 950 24 120
Laupstad Anne Fagarbeider
Laupstad Arnt Tore Underbrannmester 51 46 83 40
Laupstad Silje Frisklivstrener 474 53 158
Lawford Rebecca Jean Logoped 51 46 82 52
Leidland Otto Leder forebyggende avdeling 51 46 83 42 472 92 789
Lenes Finn Rune Fagarbeider 474 65 149
Levang Iselin Seglem Rådgiver 51 46 80 94 475 02 042
Lillesund Grethe Faglig koordinator 90 36 51 75 903 65 175
Lind Grethe Leder 916 23 276
Lindø Øyvind Fagarbeider 916 12 626
Lomeland Brit Elin Rektor 51 46 49 11 412 56 523
Lorentzen Frode Tengs Personalrådgiver 51 46 80 26
Lucke Natalja Fysioterapeut 51 49 61 26
Lykkeliten Barnehage 51 46 54 11
Løining Miriam Kulturkonsulent 51 46 82 24 950 36 405
Løvø Nina Daglig leder 97 74 87 27
Løyning Lillian Leder SFO 51 46 45 30 489 99 048
Løyning Lillian Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 970 92 965
Mammo Mesfin Ingeniør 51 46 81 14 917 39 399
Mathisen Rake Inger Soneleder 51 46 42 03 907 21 983
Midbrød Sigrund Berge Fagkonsulent 51 46 80 74 488 69 417
Midbrød Svein Ivar Rektor 51 46 84 51 951 28 074
Midtstua Midtstua Vakthavende 48 99 81 85 489 98 185
Mihalyi Annika Miljøterapeut 51 46 84 19 477 91 618
Mikkelsen Per Miljøvaktmester 40 44 89 83 404 48 983
Moen Via Therese S. PP-rådgiver 51 46 82 53 489 54 053
Mong Kristine Førstesekretær 51 46 83 15 924 84 353
Monsen Heidi Miljøterapeut 45 63 39 66 456 33 966
Monsen Johnny Overingeniør 51 46 83 17 994 33 296
Mosterveien Bolig 51 49 26 19
Mydland Astrid Veum Miljøterapeut barn og unge 51 46 33 23 489 99 139
Mydland Olaug Fjermedal Skattemedarbeider 51 46 80 47
Mydland Ole Martin Fagansvarlig 98 90 06 58 989 00 658
Myklebust Dagfinn Skatteoppkrever 51 46 80 42 984 84 723
Myklebust Espen Driftsoperatør 40 41 49 65 404 14 965
Myklebust Siri Tengs Undervisningsinspektør 51 46 48 33 986 10 510
Nergård Mats Prosjektleder 51 46 82 73 402 44 334
Nergård Tor-Arne Rådgiver 51 46 48 34
Nesvåg Torhild Leder og HTV 51 46 84 70 901 31 963
Nesvåg Omdal Marianne Leder forsterket avdeling 51 46 45 34 474 63 827
Netland Cathrine Helsesykepleier 40 40 81 47 404 08 147
Netland Morten Håndv./fagarb. 51 49 33 29 905 83 491
Nevland Lars Magne Underbrannmester 51 46 83 40
Nilsdotter Tove Diana Konst. rektor 51 46 16 60 411 60 365
Nilsen Anne-Kristin R. Leder barnebiblioteket 51 49 10 03
Nilsen Bjørnar Avdelingsingeniør 51 46 80 91 969 44 119
Nilsen Ingunn Helland Senterleder 91 14 78 78
Nilson Hilde Fosse Sikkerhetsleder 51 46 80 48 995 69 053
Nilson Kjetil Feyling IKT-rådgiver 51 46 81 17 988 87 666
Nomell Ann Brith Førstesekretær 481 10 503
Nomell Tonje Rektor 51 46 36 42 400 31 559
Nordvoll Liv Jorunn Hetland Helsesykepleier 51 46 81 53
Nordvoll Steinar Jordbrukssjef 51 46 10 32 994 97 447
Norum Johan Rådgiver 51 46 10 33 413 56 251
Norum Johan Tillitsvalgt 51 46 10 33
Nygård Torfinn Håndv./fagarb. 400 21 281
Nyheim Christin Rådgiver 51 46 80 80
Nærland Lene Faglig koordinator 40 03 53 35
Obrestad Leif Fagleder skole 51 46 80 19 969 46 332
Oliversen Tore Ludvig Kommunalsjef finans og analyse 51 46 80 41 900 67 425
Olsen Aud Harriet S. Styrer ved barnehage 51 49 51 15 984 11 721
Olsen Aud Harriet S. Styrer ved barnehage 51 49 07 09 984 11 721
Olsen Barbro Leder SFO/ Forsterket avdeling 51 46 36 44
Omdal Eivind Brannkonstabel 51 46 83 40 414 37 703
Omdal Jone Kommunalsjef tekniske tjenester 51 46 83 09 957 57 317
Omdal Miriam Hovedtillitsvalgt 51 46 84 75 971 09 780
Ordfører Fungerende Fungerende ordfører 488 93 410
Ose Nina N. Koordinator, barn og unge. 51 49 40 70 474 56 109
Pedersen Bjarte Rådgiver 51 49 60 23 458 81 270
Pedersen Henning Biblioteksjef 51 49 10 03
Pedersen Kenneth Arbeidsleder 51 49 27 89 911 41 899
Pedersen Rune Svanes Pedagogisk IKT-veileder 51 46 80 34 458 60 102
Personalsjef Fungerende Fungerende personalsjef 489 54 640
Pettersen Karianne Eie Helsesykepleier 51 46 81 54 400 21 213
Raketten Barnehage 51 49 34 70 470 29 742
Ramsland Hilde Rådgiver 51 46 83 19 957 47 819
Randen Irene Haydè Konsulent 51 46 80 45 928 14 180
Randen Lars Magne Feier 47 69 32 57 476 93 257
Ranjeva Miora Nathalie Rådgiver 51 46 83 08
Rasmussen Irene Sæveland Styrer ved barnehage 51 46 60 70 472 69 403
Raugstad Marius Konsulent 51 46 80 56 409 21 262
Ravneberg Lise Soneleder 51 46 88 90 472 84 469
Ravneberg Lise Tillitsvalgt 472 84 469
Refsland Gerd Lillian Tillitsvalgt 474 79 168
Refsland Gerd Lillian Jordmor 51 46 81 70 474 79 168
Rekeland Gerd Turid Hessevik Spesialpedagog 51 46 82 14 479 77 480
Reppen Philip Prosjektleder 51 46 83 01
Richardson Kari Vei og utemiljøsjef 51 46 82 19 926 01 537
Risholm Sæther Kethleen Sykepleier 479 74 421
Riska Silje Veiledningskonsulent 51 46 80 00
Roaldsen Anne Brit Tillitsvalgt 51 49 04 87 452 56 405
Robåten FUS Barnehage 51 49 31 78 948 69 468
Rogalandsgården Bolig Vakthavende 51 49 29 37 959 66 885
Rogstad Jan Arne Brannkonstabel 51 46 83 40
Rosenblad Tina Brøndum Ledende helsesykepleier 51 46 81 51 481 44 395
Rydningen Sturla Daglig leder 51 46 89 49
Rygleveien 1 Bogruppe 51 49 34 39 489 97 693
Rådmann Fungerende Fungerende rådmann 489 54 322
Saltrø Eirik Bygg og eiendomsjef 51 46 83 02 459 08 045
Samuelsen Jan Ernst Servicemedarbeider 92 44 51 49 924 45 149
Sandal Per Frode Leder 51 29 30 45 908 30 869
Sandsmark Elin Miljøterapeut 51 49 63 00 905 40 337
Sandstøl Arild Kommunalsjef organisasjon og læring 97 69 24 05 976 92 405
Seglem Svein Arild Fagarbeider/ rørlegger 489 56 336
Seim Lise Høghaug Inspektør 51 46 49 12 957 51 894
Seim Margrethe Styrer ved barnehage 51 49 67 39 944 32 645
Sirevaag Britt-Eva Sjo Styrer 96 94 22 86 988 11 118
Sirevåg Eva Personalrådgiver 51 46 80 20
Skaara Iselin Fagkoordinator 907 22 049
Skaara Oddveig S. Rektor 51 46 45 24 474 51 210
Skadberg Bjørn Michal Feier 95 91 91 20 959 19 120
Skadberg Kristian Maskinfører 400 20 696
Skailand Marianne Styrer 95 22 46 40
Skarås Marianne Styrer 51 46 81 57 991 64 833
Skattekisten Kulturbarnehage A/S 51 21 53 70
Skofteland Annbjørg Elve Vann og avløpssjef 51 46 83 11 909 26 637
Skogen Ellen Nilsen Rådgiver 51 46 80 46
Skogen Frode Askild Rektor 51 46 10 41
Skåra Mads Hugo Driftsoperatør/vaktmester 90 88 39 06 908 83 906
Skåtøy Per Ragnar IKT-rådgiver 51 46 81 16 466 45 757
Slethei Ivar Spesialarbeider 995 05 208
Slettebø Glenn Håndv./fagarb. 400 21 753
Slettebø Inger Anne Miljøterapeut barn og unge 51 46 33 28 482 66 321
Slettebø Åshild Stornes Helsesykepleier 51 46 81 56 924 59 771
Slettebø Åshild Stornes Helsesykepleier 92 45 97 71 924 59 771
Sleveland Arne Magnar Håndv./fagarb. 415 75 320
Sleveland Bjørn Tor Maskinfører 474 69 624
Snerthammer Kari Psyk. Sykepleier 51 46 33 14 970 74 611
Soggemoen Renate Fagleder 47 79 88 24 477 98 824
Solbakke John Olav Inspektør 51 46 50 32 905 72 561
Sommerseth Borghild Rådgiver 51 49 39 04 920 64 725
Spangen Kari Reianes Kulturhusleder 51 46 82 29 995 51 759
Stangeland Odd Ordfører 51 46 80 11 488 91 802
Stapnes Jorunn Rådgiver 51 46 80 49 481 43 864
Stapnes Mariell Førstesekretær 51 46 80 18 406 04 018
Stapnes Sveinung Kjøkkensjef 47 48 25 96 958 04 890
Stapnes Turid Hofsmo Undervisningsinspektør 51 46 36 43 915 90 514
Steinskog Britt Sofie Kvalheim Fysioterapeut 51 49 61 25
Stien Stien 96 94 15 89 969 41 590
Stokka Kjetil Konsulent 51 46 80 17 916 15 293
Stokset Margrete Soneleder 51 46 13 51 907 22 012
Stormo Gunn Helene Fagkoordinator 51 46 42 14
Strand Hans-Marius Avdelingsingeniør 51 46 83 04
Strømstad Solveig Soneleder 51 49 56 71 907 22 025
Sunde Asle Gorm Fagarbeider/ rørlegger 971 93 809
Svalestad Anne Psyk. Sykepleier 91 56 08 64 489 99 458
Svanes Agnar Fagarbeider/ rørlegger 951 52 530
Svanes Camilla Hetland Fungerende leder 476 20 154
Svanes Peggy Førstesekretær 51 49 61 20
Svendsen Vibekke Fagkoordinator 51 46 88 91
Svihus Ingebjørg Konsulent 51 46 80 43
Sykehusdoktoren Espeland Medisinsk faglig ansvarlig 51 54 48 00 515 44 800
Sæstad Odd Inge Driftsleder 95 05 35 30 950 53 530
Sævareid Eli Fagkonsulent 51 46 82 38 482 33 698
Sørlie Inger Hovedtillitsvalgt 51 46 84 78 942 05 235
Søsæther Stian Miljøarbeider 95 12 79 97 951 27 997
Søyland Jan Terje Fagarbeider 45 87 84 19
Søyland May Rita Regnskapsmedarbeider 51 46 80 54
TEK-kom.sjef Fungerende Fungerende TEK-kom.sjef 489 54 905
Tengesdal Anne Brit Wetlesen Helsefaglig ansvarlig 51 46 80 73 915 99 621
Tengesdal Grete Høie Helsesykepleier 51 46 81 37
Tengesdal May Brit Ergoterapeut 51 49 61 27
Tengesdal Svein Rektor 51 46 81 42 950 24 150
Tengesdal Tor Egil Underbrannmester 51 46 83 40
Tengsareid Roger Brannsjef 51 46 83 41 456 04 495
Tesaker Siren Aamodt Fagarbeider, helse 916 67 088
Thorsen Hildur S. Spesialpedagog 51 46 82 15 489 54 086
Thrana Reidun L. Miljøterapeut 51 49 63 00
Time Alf Bjarne Rådgiver 51 46 83 10
Tjølsen Eilef Fagarbeider/ rørlegger 404 11 856
Tomannsbolig Bolig Vakthavende 51 49 87 33 907 64 782
Tonheim Dag Kjetil Kommunalsjef samfunnsutvikling 51 46 83 21 958 84 976
Torgersen Odd Erik Brannkonstabel 51 46 83 40
Torvaldsen Bente Bø Regnskapsleder 51 46 80 53 994 41 546
Trondsen Johanna Avdelingsleder 51 46 33 12 476 93 674
Trøan Gro Anita Rådmann 51 46 80 13 452 15 006
Tunet Tunet 96 94 15 87 969 41 588
Tunheim Marianne Førstesekretær 51 46 81 40
Tunheim Tone Konstituert leder 51 49 38 98 476 36 016
Tunheim Torunn Sekretær 47 46 24 59
Tunheim Torunn Sekretær 47 46 24 59
Tusenbeinet Åpen barnehage 969 42 286
Tveida Anne Lise Miljøterapeut 48 99 14 79 489 91 479
Tønnesen Gro Ege Leder 90 97 81 50 909 78 150
Tønnessen Hans Petter Skogbrukssjef 51 46 10 37 976 55 494
Tønnessen Linda Konsulent 51 46 83 22
Tønnessen Paul Nielsen Håndv./fagarb. 47 67 78 14 476 77 814
Tønnessen Terje Prosjektleder 51 46 83 27 400 31 205
Tønnessen Tina Byantikvar/Byggesaksbehandler 51 46 83 18 928 55 699
Tørnes Anne Marit Miljøterapeut 51 46 88 92 907 67 381
Urdal Kay Spesialarbeider 952 24 664
Urdal Marie Leder 97 79 89 63 977 98 963
Utsikten Utsikten 96 94 15 83 969 41 584
Vakttelefon Vakttelefon Vaktsykepleier 99 41 75 68 994 17 568
Valle Jarle Byggesakssjef 51 46 83 20 474 54 161
Valle Jarle Tillitsvalgt 474 54 161
Vanglo Inghild Daglig leder 51 46 80 93 474 52 073
Vann og avløps vakt Vann og avløps vakt Vakthavende 917 39 395
Varden Barnehage 51 49 52 25
Vassbø Inger Marie Helsesykepleier/Flyktningekont 479 78 030
Vatland Terje Håndv./fagarb. 958 07 841
Veen Ingvild Vikeså Miljøterapeut 51 49 63 00
Verstad Turid IKT-leder 51 46 81 13 901 49 051
Veshovda Janne Gro Tillitsvalgt 51 49 61 22
Veshovda Nils Arbeidsleder 404 48 177
Veshovde Janne Gro Ergoterapeut 51 49 61 22
Vestbøstad Ida Mariann Veileder 47 45 31 58 474 53 158
Vigrestad Geir Fagarbeider/ rørlegger 992 71 535
Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt Vakthavende 951 27 987
Waldeland Torill Konstituert leder 51 46 82 54 489 54 058
Wetlesen Strand Ann Elin Fysioterapeut 479 74 422
Wetteland Inga Christine Helsesykepleier 98 90 20 31 989 02 031
Wigestrand Svein Oskar Leder beredskaps avdeling 51 46 83 44 489 94 478
Wilhelmsen Edvard Fagarbeider/ rørlegger 474 56 154
Øglend Evy-Ann Spesialpedagog 51 46 82 17 948 81 128
Øgrey Sandra PP-rådgiver 51 46 82 55
Økonomisjef Fungerende Fungerende økonomisjef 489 54 788
Ørmen Reidar Driftsoperatør 47 46 51 57 474 65 157
Østebrød Hans Olav Folkehelsekoordinator 51 46 83 59 934 51 266
Østebrøt Rebekka Sæstad Lokallagsleder 51 46 84 77 922 59 787