Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontakt oss

Veiledningstorget er åpent hverdager fra 08:00 til 15:00. Send e-post, ring eller møt opp i Lerviksgården, Nytorget 9, 2. etasje.

Veiledningstorget 51 46 80 00

Sikker innsending av dokumenter

eDialog - Dokumenter sendes sikkert elektronisk her (Info)

Meld fra om feil

Meld fra om feil eller mangler på våre bygninger, kommunale veier, vann og avløp her.

Søk ansatte

Ansatte sortert etter arbeidsted. Vet du hvem du ønsker å kontakte, kan du søke etter fornavn eller etternavn.
Kontakt
Etternavn Fornavn Tittel Telefon Mobil E-post

2 VEST

2 Vest Vakt Vakthavende 45 63 29 70
Høghaug Wenche Leder 51 46 88 51 452 51 197

AKADEMIKERFORBUNDET

Ravneberg Lise Tillitsvalgt 472 84 469

BIBLIOTEK

Gjedrem Alexandra Førstesekretær 51 49 10 03
Pedersen Henning Biblioteksjef 51 49 10 03

BYGG OG EIENDOM

Aase Arne Driftsoperatør 47 47 62 25 474 76 225
Assersen Torgny Spesialarbeider 41 60 09 50
Bendiksen Reymond Leo Driftsoperatør 90 41 65 67 904 16 567
Birkeland Tommy Driftsoperatør 46 96 09 70 469 60 970
Bru Frode Driftsoperatør 47 69 91 65 476 99 165
Gravdal Paul Driftsleder 51 46 83 02 957 74 283
Ims Jarle Klima og energiansvarlig 51 46 80 84 486 02 008
Iversen Ragnhild Hagen Driftsoperatør 95 04 51 86 950 45 186
Jensen Ole Leth Driftsoperatør 95 12 79 93
Johnsen Åge Bedriftselektriker 47 47 55 09 474 75 509
Kaminski Wojciech Driftsoperatør 92 04 71 84 920 47 184
Laurendz Joacim Engeset Ingeniør 51 46 80 91 908 91 427
Lenes Finn Rune Fagarbeider 90 73 04 70 907 30 470
Lindø Øyvind Fagarbeider 916 12 626
Ramsland Hilde Rådgiver 51 46 83 19 957 47 819
Skåra Mads Hugo Driftsoperatør 90 88 39 06 908 83 906
Ørmen Reidar Driftsoperatør 47 46 51 57
Åreskjold Margit Bygg og eiendomsjef 97 94 68 58 979 46 858

BYGGESAK

Time Alf Bjarne Rådgiver 51 46 83 10 940 09 861
Tønnessen Tina Byantikvar/Rådgiver 51 46 83 18 928 55 699
Valle Jarle Byggesakssjef 51 46 83 20 474 54 161
Vigrestad Hege Haver Rådgiver 51 46 83 25

DELTA

Iversen Ragnhild Hagen Hovedtillitsvalgt 51 46 84 76 950 45 186

DEN NORSKE JORDMORFORENING

Refsland Gerd Lillian Tillitsvalgt 474 79 168

DOKUMENTSENTER

Andreassen Wenche B Seniorrådgiver 51 46 80 55
Dokumentsenter Dokumentsenter 51 46 80 99
Friestad Kjersti Konsulent 51 46 80 25
Raugstad Marius Leder 51 46 80 56 409 21 262
Stapnes Mariell Konsulent 51 46 80 18 406 04 018
Stokka Kjetil Konsulent 51 46 80 17 916 15 293

EGERSUND KULTURHUS

Samuelsen Jan Ernst Servicemedarbeider 92 44 51 49 924 45 149

EGERSUNDSHALLEN

Sæstad Odd Inge Driftsleder 95 05 35 30 950 53 530

EIENDOMSSKATTEKONTOR

Strand Hans-Marius Avdelingsingeniør 51 46 83 04 989 03 805

EIGERSUND BRANN OG REDNING

Aarstad Jarle Brannkonstabel 51 46 83 40
Larsen Erik Brannkonstabel 51 46 83 40
Laupstad Arnt Tore Underbrannmester 51 46 83 40
Leidland Otto Leder forebyggende avdeling 51 46 83 42 472 92 789
Nevland Lars Magne Underbrannmester 51 46 83 40
Omdal Eivind Brannkonstabel 51 46 83 40 414 37 703
Randen Adam Tobias Feier 99 56 91 00 995 69 100
Randen Lars Magne Feier 47 69 32 57 476 93 257
Rogstad Jan Arne Brannkonstabel 51 46 83 40
Skadberg Bjørn Michal Feier 95 91 91 20 959 19 120
Skipstad Alf Branninspektør 51 46 83 47 916 73 307
Tengesdal Tor Egil Underbrannmester 51 46 83 40
Tengsareid Roger Brannsjef 51 46 83 41 456 04 495
Torgersen Odd Erik Brannkonstabel 51 46 83 40
Wigestrand Svein Oskar Leder beredskaps avdeling 51 46 83 44 489 94 478

EIGERSUND HELSESTASJON

Helsestasjon for ungdom 92 45 97 71
Aase Tone Lise Endresen Helsesykepleier 95 91 03 83
Gundersen Bente Oddane Jordmor 51 46 81 72 474 79 165
Helvig Tove Helsesykepleier 51 46 50 56 905 83 559
Hetland Hilde Helsesykepleier 51 46 81 59 456 33 114
Høyland Torild Sekretær 51 46 81 50
Iversen Linn Jordmor/Helsesykepleier 47 48 56 95
Nordvoll Liv Jorunn Hetland Helsesykepleier 51 46 81 53 940 11 424
Pettersen Karianne Eie Helsesykepleier 51 46 81 54 400 21 213
Refsland Gerd Lillian Jordmor 51 46 81 70 474 79 168
Rosenblad Tina Brøndum Ledende helsesykepleier 51 46 81 51 481 44 395
Slettebø Åshild Stornes Helsesykepleier 51 46 81 56 924 59 771
Tengesdal Grete Høie Helsesykepleier 51 46 81 37 940 15 434
Vassbø Inger Marie Helsesykepleier/Flyktningekont 47 97 80 30
Wetteland Inga Christine Helsesykepleier 98 90 20 31 989 02 031

EIGERSUND KOMMUNE

Erland Synneva Kommunikasjonsrådgiver 98 66 70 84 986 67 084

EIGERSUND KULTURSKOLE

Berentsen Eli Sleveland Førstesekretær 51 46 81 40
Berger Ingvild Inspektør 51 46 81 41 416 30 629
Hovland Linn Ellise Inspektør 51 46 81 43 928 14 076
Tengesdal Svein Rektor 51 46 81 42 950 24 150

EIGERØY SKOLE

Aase Tone Lise Endresen Helsesykepleier 95 91 03 83 959 10 383
Andreassen Bente Aase Førstesekretær 51 46 50 32 957 35 624
Fisketjøn Ingvild Rektor 51 46 50 32 986 65 369
Garibaldi Linda Leder SFO 51 49 19 47 416 25 221
Solbakke John Olav Inspektør 51 46 50 32 905 72 561

FAGFORBUNDET

Dyrsand Inger Walskaar Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 470 21 975
Løyning Lillian Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 970 92 965
Nesvåg Torhild Leder og HTV 51 46 84 70 901 31 963

FINANS OG ANALYSE

Asbjørnsen Tove Sofie Rådgiver 51 46 80 44 990 20 950
Egaas Dag Marcus Seniorrådgiver 51 46 80 78
Kristensen Jan Henning Rådgiver 51 46 80 59 986 65 232
Oliversen Tore Ludvig Kommunalsjef finans og analyse 51 46 80 41 900 67 425
Skogen Ellen Nilsen Rådgiver 51 46 80 46 480 79 872
Stapnes Jorunn Rådgiver 51 46 80 49 481 43 864
Svihus Ingebjørg Konsulent 51 46 80 43 938 85 693

FLYKTNINGETJENESTEN

Aarsland Milrid Flyktningekonsulent 40 04 90 81 400 49 081
Hlawn Manu Tin Iang Programveileder 98 90 01 77 989 00 177
Jørgensen Hilde Gunn Miljøterapeut 99 09 37 33 990 93 733
Monsen Heidi Miljøterapeut 45 63 39 66 456 33 966
Mydland Ole Martin Fagansvarlig 98 90 06 58 989 00 658
Tveida Anne Lise Miljøterapeut 48 99 14 79 489 91 479

FOLKEHELSE OG FRISKLIVSSENTRAL

Vestbøstad Ida Mariann Veileder 92 44 23 04 924 42 304
Østebrød Hans Olav Folkehelsekoordinator 51 46 83 59 934 51 266

FORVALTNINGSENHETEN

Hadland Annette Nodland Konsulent 47 78 73 29 477 87 329
Haver Unni Skaara Konsulent 98 90 65 76 989 06 576
Johansen Siril Konsulent 47 79 43 10 477 94 310

FRIVILLIGSENTRALEN

Løvø Nina Daglig leder 97 74 87 27

FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN

Abrahamsen Bjørg Elen Sjefsfysioterapeut 51 49 61 23 476 66 001
Kolstø Ida K. Fysioterapeut, Ansvar barn 51 49 61 24
Lucke Natalja Fysioterapeut 51 49 61 26
Steinskog Britt Sofie Kvalheim Fysioterapeut 51 49 61 25
Svanes Peggy Førstesekretær 51 49 61 20
Tengesdal May Brit Ergoterapeut 51 49 61 27
Veshovde Janne Gro Ergoterapeut 51 49 61 22

GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE

Rasmussen Irene Sæveland Styrer ved barnehage 51 46 60 70 472 69 403

GRØNE BRÅDEN SKOLE

Hellvik Inger Bente Førstesekretær 51 46 45 20
Klippen Margrethe Undervisningsinspektør 51 46 45 23
Løyning Lillian Leder SFO 51 46 45 30 489 99 048
Nesvåg Omdal Marianne Leder forsterket avdeling 51 46 45 34 474 63 827
Skaara Oddveig S. Rektor 51 46 45 24 474 51 210

HELLELAND SKOLE

Efteland Thorhild SFO-leder/ sekretær 51 46 16 60 474 76 123
Svanøe Trond Helling Rektor 51 46 16 63 995 91 603

HELLVIK BARNEHAGE

Seim Margrethe Styrer ved barnehage 51 49 67 39 944 32 645

HELLVIK SKOLE

Husby Margit Leder SFO 51 46 48 40 474 76 027
Høyland Svein Rektor 51 46 48 32 970 99 201
Myklebust Siri Tengs Undervisningsinspektør 51 46 48 33 986 10 510
Nergård Tor-Arne Rådgiver 51 46 48 34

HELSE OG OMSORG

Bårdsen Else Beth Kreftsykepleier 51 46 80 75 474 58 335
Havsø Ingeborg Kommunalsjef helse og omsorg 51 46 80 79 991 68 405
Midbrød Sigrund Berge Fagkonsulent 51 46 80 74 488 69 417
Mikkelsen Per Miljøvaktmester 40 44 89 83 404 48 983
Sævareid Eli Fagkonsulent 51 46 82 38 482 33 698
Tengesdal Anne Brit Wetlesen Helsefaglig ansvarlig 51 46 80 73 915 99 621

HELSESTASJON RUNDEVOLL

Seglem Lise Helsesykepleier 40 40 81 47 404 08 147

HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 1

Hjemmesykepleie Vakttelefon 51 46 42 15 474 54 873
Mathisen Rake Inger Soneleder 51 46 42 03 907 21 983
Stormo Gunn Helene Fagkoordinator 97 95 55 97
Vakttelefon Sykepleiervakt 91 71 63 20 917 16 320

HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 2

Hjemmesykepleien Vakttelefon 51 46 88 91 906 97346
Ravneberg Lise Soneleder 51 46 88 90 472 84 469
Skaara Iselin Fagkoordinator 907 22 049
Tunheim Torunn Sekretær 474 62 459

HOVEDVERNEOMBUD

Gravdal Heidi Irene Hovedverneombud 480 72 898

HR/HMS

Huse John HR rådgiver 51 46 80 80 902 84 476
Iversen Morten Fagleder 51 46 81 93 405 18 004
Langfeldt Ragnhild HR rådgiver 51 46 80 16 477 92 638
Lorentzen Frode Tengs HR rådgiver 51 46 80 26 477 92 623
Sirevåg Eva HR rådgiver 51 46 80 20 913 83 902

HUSABØ BARNEHAGE

Olsen Aud Harriet S. Styrer ved barnehage 51 49 07 09 984 11 721

HUSABØ SKOLE

Bowitz Christian Undervisningsinspektør 51 46 10 42
Gridsvåg Inger Elin Rektor 51 46 10 41 472 95 727

HUSABØ SKOLE SFO

Grøsfjeld Anne-Marie Leder SFO 51 46 10 60 456 38 140

HUSABØ UNGDOMSSKOLE

Henriksen Elisabeth Leder forsterket avdeling 51 46 49 10 482 93 099
Lomeland Brit Elin Rektor 51 46 49 11 412 56 523
Seim Lise Høghaug Inspektør 51 46 49 12 957 51 894
Sommerseth Borghild Rådgiver 51 49 39 04 920 64 725

HVERDAGSREHABILITERING

Lind Grethe Leder 916 23 276
Risholm Sæther Kethleen Sykepleier 479 74 421
Soggemoen Renate Fagleder 47 79 88 24 477 98 824
Tesaker Siren Aamodt Fagarbeider, helse 916 67 088
Wetlesen Strand Ann Elin Fysioterapeut 479 74 422

IKT

Bilstad Tommy IKT-rådgiver 51 46 81 18 489 52 879
Brukerhjelpen IKT 51 46 81 11
Engebretsen Jonas Østefjells IKT-rådgiver 51 46 81 11 924 95 469
Engebretsen Jonas Østefjells IKT-rådgiver 51 46 81 11 924 95 469
Hein Otto Frostad Lærling ikt 51 46 81 11
Hiller Frank IKT-rådgiver 51 46 81 15 970 88 255
Nilson Kjetil Feyling IKT-rådgiver 51 46 81 17 988 87 666
Skåtøy Per Ragnar IKT-rådgiver 51 46 81 16 466 45 757

JURISTFORBUNDET

Reppen Philip Tillitsvalgt 922 08 218

KART OG OPPMÅLING

Egeland Helge Ingeniør 51 46 83 16
Monsen Johnny Overingeniør 51 46 83 17 994 33 296

KJERJANESET BO OG SERVICE SENTER

Bo og servicesenter Kjerjaneset Hovednummer 40 03 85 20
Bofellesskap 1 b Bofellesskap 1 96 94 15 70
Bofellesskap 2 a Bofellesskap 2 96 94 15 71
Bofellesskap 2 b Bofellesskap 2 96 94 15 72
Bofellesskap 3 a Bofellesskap 3 96 94 15 73
Bofellesskap 3 b Bofellesskap 3 96 94 15 74
Dagsenter Storastova Dagsenter 96 94 15 81
Haavarsen Kristina Helsefagarbeider 47 97 69 20 479 76 920
Horpestad Jeanette Faglig koordinator 40 02 05 17
Larssen Jarl Einar Sjåfør 47 78 59 78
Nilsen Ingunn Helland Senterleder 91 14 78 78
Omdal Mari Skaara Sykepleier 45 41 63 10 454 16 310
Tunheim Marianne Førstesekretær 47 46 24 59 400 38 520

KJØKKENET

Egersund sykehus Kjøkkenet Vakthavende 47 48 25 96
Håland Janne Merete Assisterende kjøkkensjef 47 48 25 96
Stapnes Sveinung Kjøkkensjef 47 48 25 96 958 04 890

KOMMUNIKASJON

Broch Leif E. Kommunikasjonssjef 51 46 80 23 908 81 568
Hadland Sem Kommunikasjonsrådgiver 51 46 82 22 416 11 432

KOORDINERENDE ENHET

Levang Iselin Seglem Rådgiver 51 46 80 94 475 02 042

KORTTIDSLAGERET

Bårdsen Gunhild Leder 990 98 403

KRISELEDELSEN

Beredskapsleder Fungerende Fungerende beredskapsleder 489 54 512
HO-kom.sjef Fungerende Fungerende HO-kom.sjef 489 55 220
Informasjonscelle Informasjonscelle Fungerende informasjonssjef 489 53 722
KO-kom.sjef Fungerende Fungerende KO-kom.sjef 489 55 035
Ordfører Fungerende Fungerende ordfører 488 93 410
Personalsjef Fungerende Fungerende personalsjef 489 54 640
Rådmann Fungerende Fungerende rådmann 489 54 322
TEK-kom.sjef Fungerende Fungerende TEK-kom.sjef 489 54 905
Økonomisjef Fungerende Fungerende økonomisjef 489 54 788

KULTUR OG OPPVEKST

Bergøy Kari Anne SLT- og oppvekstkoordinator 45 44 61 55
Bode Helga Konsulent 51 46 82 40 920 68 786
Galtvik Eivind Kommunalsjef kultur og oppvekst 51 46 80 14 990 88 757
Hansen Torfinn Spesialkonsulent 51 46 84 52 481 11 287
Havsø Karina Barnehagesjef 51 46 82 43 915 71 282
Obrestad Leif Skolesjef 51 46 80 19 969 46 332
Olsen Barbro Veileder ambulerende team 99 15 87 49 991 58 749
Pedersen Rune Svanes Pedagogisk IKT-veileder 51 46 80 34 458 60 102
Pettersen Lise Wenche Veileder ambulerende team 48 20 00 08 482 00 008
Steinskog Hanne Elin Ålgård Leder styrket barnehagetilbud 51 46 80 33 932 15694

KULTURFORMIDLING

Hovland Kristin Fardal Konsulent 51 46 82 20 977 63 250
Kvassheim Brit Larssen Konsulent 51 46 82 25 480 32 787
Spangen Kari Reianes Kulturhusleder 51 46 82 29 995 51 759

LAGÅRD BO OG SERVICESENTER

Hovland Edel Karin Førstesekretær 90 18 82 50 901 88 250
Lagård Bo-og servicesenter Hovednummer Vakthavende 94 15 19 99 941 51 999
Lillesund Grethe Faglig koordinator 90 36 51 75 903 65 175
Stien Stien 96 94 15 89 969 41 590
Tunet Tunet 96 94 15 87 969 41 588
Tønnesen Gro Ege Leder 90 97 81 50 909 78 150
Utsikten Utsikten 96 94 15 83 969 41 584
Vakttelefon Vakttelefon Vaktsykepleier 99 41 75 68

LAGÅRD SYKEHJEM

Lagård Sykehjem 3 ABC Sykepleier 51 46 89 51 947 99 061
Van Silfhout Torunn-Helen Avdelingsleder 3 ABC 483 54 076

LAGÅRD UNGDOMSSKOLE

Aaserød Ellen Marie Inspektør 51 49 60 22 458 81 270
Pedersen Bjarte Rådgiver 51 49 60 23 458 68 685
Skogen Frode A Rektor 51 49 60 21 976 98 623
Slettebø Åshild Stornes Helsesykepleier 92 45 97 71 924 59 771

LANDBRUK

Egeland Marit Rødland Konsulent 51 46 10 30 932 30 190
Nordvoll Steinar Jordbrukssjef 51 46 10 32 994 97 447
Norum Johan Rådgiver 51 46 10 33 413 56 251
Tønnessen Hans Petter Skogbrukssjef 51 46 10 37 976 55 494

LEGEVAKT

Egersund Legevakt Egersund Vakthavende 116117
Høghaug Wenche Driftsleder 116117 452 51 197
Rydningen Sturla Daglig leder 51 46 89 49
Steinnes Trygve Medisinsk faglig ansvarlig 51 47 22 20 514 72 220

LUNDEÅNE BO OG SERVICE SENTER

Gravdal Heidi Irene Hjelpepleier 48 07 28 98 480 72 898
Kvåle Elin Adsen Senterleder 48 12 09 09 481 20 909
Nærland Lene Faglig koordinator 40 03 53 35

LØNNINGSKONTORET

Drageland Linda Leder lønningskontoret 51 46 80 30 474 55 389
Hadland Elin Aase Konsulent lønn 51 46 80 28

MESTRINGSENHETEN

Bendiksen Randi Leder 51 46 33 19 936 97 471
Johansson Mariann Fagutvikler 51 46 33 25 474 71 685
Lie Åse Skåra Kommunepsykolog 477 84 868

MESTRINGSENHETEN - PSYKISKE HELSETJENESTER

Bjerkreim Tone Kristin Miljøterapeut 51 46 33 26 479 72 697
Blitzner-Tjørhom Randi Hjelpepleier 51 46 33 17 970 74 609
Bofellesskap Damsgård 91 56 08 64
Hansen Anne Kari Liland Nærmiljøkontakt 51 46 33 11 416 01 497
Hetland Anita Nærmiljøkontakt 51 46 33 16 458 72 481
Hetland Kate Miljøterapeut barn og unge 51 46 33 23 489 99 139
Hjelm Mette Aktivitetsleder 48 99 92 97
Hoset Hege Sofie Miljøterapeut 47 97 75 50 479 77 550
Ivesdal Janne Kathrine Miljøterapeut 51 46 33 13 400 27 039
Mestringsenheten Avd. for psykiske helsetj. Vakthavende 47 79 26 60 477 92 660
Slettebø Inger Anne Miljøterapeut barn og unge 51 46 33 28 482 66 321
Snerthammer Kari Psyk. Sykepleier 51 46 33 14 970 74 611
Svalestad Anne Psyk. Sykepleier 48 99 94 58 489 99 458
Trondsen Johanna Avdelingsleder 51 46 33 12 476 93 674

MESTRINGSENHETEN - RUS OG PSYKISKE HELSETJENESTER

Bofellesskap IBO 51 49 63 00
Hestnes Dagmar K 91 62 74 68 916 27 468
Hovland Hanne Ødegård Psyk. Sykepleier 40 03 41 77
Kristoffersen Anne Miljøterapeut 1 488 93 102

MILJØTJENESTEN SENTRUM/ BLÅSENBORG

Bergene Jenny Miljøterapeut 1 51 49 39 99 474 58 332
Blåsenborg Avlastningsboligen 51 49 39 99 950 24 113
Hetland Sandra Saurdal Vernepleier 96 94 89 48 969 48 948
Kjell Buggesgate Bolig 51 49 33 99
Kleivane Tone Miljøterapeut 1 94 01 80 93 940 18 093
Mosterveien Bolig 51 49 26 19
Ose Nina N. Koordinator, barn og unge. 51 49 40 70 474 56 109
Strømstad Solveig Soneleder 51 49 56 71 907 22 025

MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/ LAGÅRD

Aktivitetssenter Blåsenborg Lysgården 51 49 36 36
Aktivitetssenter Rygleveien Lysgården 51 49 34 39 476 96 778
Blåsenborg Blåsenborg 51 49 36 36 488 67 337
Bolig Kvernstua Vakthavende 51 49 26 88
Ekornveien 16 Langevann 51 49 41 30 907 67 381
Langevann bogruppe 99 08 09 32 907 67 381
Midtstua Midtstua Vakthavende 48 99 81 85 489 98 185
Rogalandsgården Bolig Vakthavende 51 49 29 37 959 66 885
Rygleveien 1 Bogruppe 51 49 34 39 489 97 693
Skogstjerna Bolig Vakthavende 48 99 81 85 489 98 185
Tomannsbolig Bolig Vakthavende 51 49 87 33 907 64 782
Tunheim Tone Soneleder 51 46 13 53 476 36 016
Tørnes Anne Marit Miljøterapeut 51 46 88 92 907 67 381

NATURVITERNE

Norum Johan Tillitsvalgt 51 46 10 33 413 56 251

NITO

Karlsen Trond Åsmund Tillitsvalgt 40 03 33 52 400 33 352

NORGES FYSIOTERAPEUTFORBUND NFF

Kolstø Ida Tillitsvalgt 51 49 61 24

NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND

Soggemoen Renate Tillitsvalgt 477 98 824
Veshovda Janne Gro Tillitsvalgt 51 49 61 22

NORSK LEGEFORENING

Christensen Birger Tillitsvalgt 995 31 838

NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Omdal Miriam Hovedtillitsvalgt 51 46 84 75 971 09 780
Roaldsen Anne Brit Tillitsvalgt 51 49 04 87 452 56 405

ORGANISASJON OG LÆRING

Aarskog Anne Grethe Lærling kontor og administrasjon 94 01 17 83 940 11 783
Nilson Hilde Fosse Fagleder digitalisering 51 46 80 48 995 69 053
Reppen Philip HR-rådgiver/Prosjektkoordinator 51 46 83 01 922 08 218
Sandstøl Arild Kommunalsjef 97 69 24 05

PERMISJON

Søyland May Rita Regnskapsmedarbeider 51 46 80 54

PINGVINEN FRITIDSKLUBB

Vanglo Inghild Daglig leder 51 46 80 93 474 52 073

PLANKONTORET

Eikanger Magne Rådgiver 51 46 83 24 958 55 747
Mammo Mesfin Ingeniør 51 46 81 14 917 39 399

POLITISK LEDELSE

Egaas Leif Erik Varaordfører 51 46 80 12 901 25 117
Stangeland Odd Ordfører 51 46 80 11 488 91 802

POLITISK SEKRETARIAT

Haugstad Randi Konsulent 51 46 80 24 993 96 623
Randen Irene Haydè Konsulent 51 46 80 45 928 14 180

PP TJENESTEN

Eik Elin Tråsavik Psykolog 51 46 82 12 989 05 947
Gyland Torill Logoped 51 46 82 51 476 65 871
Hogstad Gunhild PP-rådgiver 51 46 82 13 905 66 665
Johannessen Kristine Førstesekretær 51 46 82 70 489 54 020
Kaasa Marie Bore Leder 51 46 82 72 932 39 969
Kallhovd Anita Glenne Psykolog 51 46 82 50 489 54 035
Lawford Rebecca Jean Logoped 51 46 82 52 906 09 204
Moen Via Therese S. PP-rådgiver 51 46 82 53 489 54 053
Rekeland Gerd Turid Hessevik Spesialpedagog 51 46 82 14 479 77 480
Thorsen Hildur S. Spesialpedagog 51 46 82 15 940 19 097
Waldeland Torill Spesialpedagog 51 46 82 54 489 54 058
Øglend Evy-Ann Spesialpedagog 51 46 82 17 948 81 128
Øgrey Sandra PP-rådgiver 51 46 82 55 988 16 869

PRIVATE BARNEHAGER

Eigerøy Barnehage 51 49 44 80
Helleland FUS Barnehage 51 46 65 55 995 13 044
Hestnes FUS Barnehage 51 46 71 00
Jernhagen Barnehage 51 46 52 52
Kiellandskogen Barnehage 51 46 70 70 947 80 787
Lykkeliten Barnehage 51 46 54 11
Raketten Barnehage 51 49 34 70 470 29 742
Robåten FUS Barnehage 51 49 31 78 948 69 468
Skattekisten Kulturbarnehage A/S 51 21 53 70
Varden Barnehage 51 49 52 25

PROSJEKT

Andreassen Rune Rådgiver 51 46 83 58 995 29 836
Bakken Åshild Leder Prosjektadministrasjon 51 46 83 14 976 94 114
Brunvatne Martin Prosjektleder 41 69 01 22 416 90 122
Brunvatne Martin Prosjektleder 41 69 01 22 416 90 122
Langeland Thor Einar Prosjektleder 51 46 83 03 480 97 418
Tønnessen Terje Prosjektleder 51 46 83 27 400 31 205

REGNSKAPSKONTORET

Ege Inger Marie Regnskapsmedarbeider 51 46 80 50
Larsen Merethe Løyning Regnskapsmedarbeider 51 46 80 72
Mydland Olaug Fjermedal Skattemedarbeider 51 46 80 47
Torvaldsen Bente Bø Regnskapsleder 51 46 80 53 994 41 546

RENHOLD

Gullestad Marita Driftsleder Renhold 916 89 842
Svanes Camilla Hetland Fagleder 476 20 154

RUNDEVOLL BARNEHAGE

Olsen Aud Harriet S. Styrer ved barnehage 51 49 51 15 984 11 721

RUNDEVOLL SKOLE

Andreassen Bente Aase Førstesekretær 51 46 36 40 957 35 624
Bowitz Vivian Konstituert leder ATO 51 46 36 40 514 63 644
Helseth Benedicte Konstituert leder SFO 51 46 36 40 514 63 659
Nomell Tonje Rektor 51 46 36 42 400 31 559
Stapnes Turid Hofsmo Undervisningsinspektør 51 46 36 43 915 90 514

RÅDMANN

Trøan Gro Anita Rådmann 51 46 80 13 452 15 006

SAMFUNNSUTVIKLING

Bye Kjersti Søyland konst. Kommunalsjef 51 46 80 65 977 99 369
Tonheim Dag Kjetil Kommunalsjef samfunnsutvikling 51 46 83 21 958 84 976

SKATTEOPPKREVEREN

Myklebust Dagfinn Skatteoppkrever 51 46 80 42 984 84 723

SLETTEBØ BARNEHAGE

Skailand Marianne Styrer 95 22 46 40
Skarås Marianne Styrer 51 46 81 57 991 64 833

STAMINA

Hustoft Merete Bedriftshelsetjenesten 51 70 68 00 455 04 218

TEKNISK

Mong Kristine Førstesekretær 51 46 83 15 924 84 353
Omdal Jone Kommunalsjef teknisk 51 46 83 09 957 57 317

TRANSPORTTJENESTEN

Pedersen Kenneth Arbeidsleder 51 49 27 89 911 41 899

TURISTKONTORET

Druskiniene Juste Konsulent 474 88 409

TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE

Sirevaag Britt-Eva Sjo Styrer 96 94 22 86 988 11 118
Tusenbeinet Åpen barnehage 969 42 286

UTDANNINGSFORBUNDET

Sørlie Inger Hovedtillitsvalgt 51 46 84 78 942 05 235
Østebrøt Rebekka Sæstad Lokallagsleder 51 46 84 77 922 59 787

VANN OG AVLØP

Fosse Kai Preben Rådgiver 51 46 83 62 404 66 278
Hyggen Espen Rådgiver 51 46 83 29 926 17 214
Karlsen Trond Åsmund Overingeniør 51 46 83 13 400 33 352
Skofteland Annbjørg Elve Vann og avløpssjef 51 46 83 11 909 26 637
Tønnessen Linda Konsulent 51 46 83 22
Vann og avløps vakt Vann og avløps vakt Vakthavende 917 39 395

VANN OG AVLØP DRIFTSPERSONELL

Espnes Trond-Arve Fagarbeider/ rørlegger 91 73 93 95 917 39 395
Myklebust Espen Driftsoperatør 40 41 49 65 404 14 965
Nodland Knut Petter Fagarbeider/ rørlegger 91 55 20 87
Seglem Svein Arild Fagarbeider/ rørlegger 489 56 336
Slettebø Glenn Håndv./fagarb. 400 21 753
Sleveland Bjørn Tor Maskinfører 474 69 624
Sunde Asle Gorm Fagarbeider/ rørlegger 971 93 809
Svanes Agnar Fagarbeider/ rørlegger 951 52 530
Sæstad Sveinung Fagarbeider 90 20 64 87 902 06 487
Tjølsen Eilef Fagarbeider/ rørlegger 404 11 856
Veshovda Nils Arbeidsleder 404 48 177
Vigrestad Geir Fagarbeider/ rørlegger 992 71 535
Wilhelmsen Edvard Fagarbeider/ rørlegger 474 56 154

VEI OG UTEMILJØ

Aamodt Leif Terje Friluftsrådgiver 51 46 83 23 466 31 636
Efteland Ove Rådgiver 906 94 519
Hansen Jørn Rådgiver 51 46 82 18 916 41 243
Helland Anne-Torill Driftsleder 95 84 46 30 958 44 630
Johannessen Espen Rådgiver 51 46 83 12 414 51 074
Richardson Kari Vei og utemiljøsjef 51 46 82 19 926 01 537
Røyneberg Trine Salvesen Vannområdekoordinator 476 63 389
Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt Vakthavende 951 27 987

VEI OG UTEMILJØ DRIFTSPERSONELL

Høyland Asgeir Fagarbeider 41 50 47 65 415 04 765

VEILEDNINGSTORG

Bozkurt Merve Durak Veiledningskonsulent 91 11 06 42
Espeland Målfrid Veiledningskonsulent
Habana Josephine Sayo Veiledningskonsulent 97 58 42 78 975 84 278
Jørgensborg Astrid Elisabeth Konstituert leder 45 50 11 80 455 01 180
Urdal Marie Leder 97 79 89 63 977 98 963

VOKSENOPPLÆRING

Bjerkreim Valborg Logoped 908 25 592
Bjørklund Magdalena Undervisningsinspektør 51 46 84 55
Eik Marita Sekretær 400 38 905
Midbrød Svein Ivar Rektor 51 46 84 51 951 28 074

Politisk ledelse

Ordfører
Odd Stangeland

Varaordfører
Leif Erik Egaas

Administrativ ledelse

Rådmann
Gro Anita Trøan

Helse og omsorg
Ingeborg Havsø

Teknisk
Jone Omdal

Samfunnsutvikling
Kjersti Søyland Bye. Konstituert

Kommunikasjon
Leif Broch

Finans og analyse
Tore L. Oliversen

Organisasjon og læring
Arild Sandstøl

Kultur og oppvekst
Eivind Galtvik


Avdelinger

Klikkbart organisasjonskart.


Overfør filer og tekst

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.


Oppføringer i kataloger

Eigersund kommune har som policy å ikke betale for oppføringer i ulike kataloger på nett eller papir. De ansatte har heller ikke myndighet til å foreta slike avtaler da det kun er informasjonssjef Leif E Broch som eventuelt har myndighet til å signere slike avtaler. For eventuelle oppføringer aksepteres kun skriftlige signerte avtaler og ordrebekreftelser.