Oppføringer i kataloger og lignende

Eigersund kommune har som policy å ikke betale for oppføringer i ulike kataloger på nett eller papir. Den enkelt ansatte har heller ikke myndighet til å foreta slike avtaler da det kun er informasjonssjef Leif E Broch som eventuelt har myndighet til å signere slike avtaler. For eventuelle oppføringer aksepterer Eigersund kommune kun skriftlige signerte avtaler og ordrebekreftelser, aldri muntlig avtaler.

Kontaktinformasjon



Navn: Lise Ravneberg
Tittel: Soneleder
Telefon: 51 46 88 90
Mobil: 472 84 469
Besøksadr.: Lagård bo- og servicesenter
Sjukehusveien 38
4370 Egersund
E-post: lise.ravneberg@eigersund.kommune.no
Avdeling: HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 2
« Tilbake til kontaktinformasjon