Avdelinger i Eigersund kommune

Organisasjonen i Eigersund kommune er delt opp i hovedavdelingene sentraladministrasjon, helse- og omsorg, teknisk og kultur og oppvekst. Videre har kommunen knyttet seg opp mot flere eksterne samarbeidspartnere som du også finner presentert her.

Organisasjonskart

Eigersund kommune jobber kontinuerlig med organisasjonskartet over virksomhetens avdelinger. Siste versjon kan lastes ned her.

Organisasjonskart Eigersund kommune