Ledige stillinger

Bo og servicesentre, blå himmelFor at Eigersund kommune skal kunne håndtere alle søknader, må man legge inn søknad rett plass via søknadsdatabasen vår. Søknader som bare blir sendt på e-post til postmottak eller til kontaktperson for stillingen vil ikke bli behandlet.

Ønsker du å søke på flere stillinger, må du sende inn en søknad for hver av dem.

Hvis du har søkt stilling før, vil din CV ligge tilgjengelig ved innlogging med brukernavn og passord. Er du ny søker må du registrere personalia og CV ved å velge «Søk på stillingen». Nytt brukernavn og passord vil samtidig tildeles for eventuelle fremtidige søknader.

Interne ledige stillinger finner du her og ledige ferievikarstillinger her.

 

 


 

UKM-2011--158

Slagverkspedagog

Eigersund kulturskole har ca. 550 elever fordelt på disiplinene musikk – dans -drama - visuelle kunstfag.  Eigersund kulturskole ligger sentralt til midt i Egersund gamle bydel. Det er gode tog forbindelse til Stavanger fra togstasjonen som ligger ca. 1 km fra kulturskolen. Det er ledig ca. 20 % fast stilling som slagverkslærer ved Kulturskolen. Stillingen kan ved Kulturskolen kombineres med utlyst slagverkstilling i vår nabokommune Bjerkreim. 

Fiolin ved Eigersund kulturskole

Fiolinpedagog

Eigersund kulturskole har ca. 550 elever fordelt på disiplinene musikk – dans -drama - visuelle kunstfag. Eigersund kulturskole ligger sentralt til midt i Egersund gamle bydel. Det er gode tog forbindelse til Stavanger fra togstasjonen som ligger ca. 1 km fra kulturskolen. Fiolinundervisning i gruppe og enkeltelever. I deler av stillingen kan også undervisning av ulike samspillgrupper være aktuelt.

Hellvik

Hjelpedirigent

Litt om korpset: Hellvik Skolekorps er ett lite korps 18 musikanter per dags dato. 4 av disse er voksne som finner gleden av å spille sammen med sine egne barn. Vi har mandager som vår øvingsdag og spiller i eget korpsrom i Hellviks hallen. Vi har ett tett samarbeid med Hellvik skole og har spilleoppdrag som 17. mai på Hellvik og i Egersund Juleby. 

Egersund - vann

Dirigent

Litt om korpset: Hellvik Skolekorps er ett lite korps 18 musikanter per dags dato. 4 av disse er voksne som finner gleden av å spille sammen med sine egne barn. Vi har mandager som vår øvingsdag og spiller i eget korpsrom i Hellviks hallen. Vi har ett tett samarbeid med Hellvik skole og har spilleoppdrag som 17. mai på Hellvik og i Egersund Juleby.

Tur til Eigerøy fyr

Helgestillinger

Helgearbeid i den kommunale avlastningsbolig for barn og unge med funksjonsnedsettelse.Turnusarbeid ca hver tredje helg. Det utlyses 6 helgestillinger og stillingsstørrelse varierer fra 11,5 til ca 17,9 %. Vi ber om at dersom du ikke søker på alle stillingene, ber vi om at du presiserer i søknaden hvilken stillingsstørrelse du søker på.

Elverhøy

Helgestillinger

Helgearbeid i nyopprettet bofellesskap i Hestnes.Turnusarbeid hver tredje helg. Det utlyses 10 helgestillinger og stillingsstørrelse varierer fra 13,3 til 18 %. Vi ber om at dersom du ikke søker på alle stillingene, ber vi om at du presiserer i søknaden hvilken stillingsstørrelse du søker på.

Topp

Sykepleier

Det er fra snarest ledig fast stilling som sykepleier aktiv natt, stillingen er kombinert på korttidsavdelingen 2 vest og legevakten i Dalane. Korttidsavdelingen har tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp, rehabilitering og lindrende behandling. Legevakten er på kveld, natt og helg et samarbeid mellom kommunene Eigersund, Sokndal, Bjerkreim, samt Heskestad og Ualand i Lund. Legevaktens funksjon er å gi hjelp ved akutte skader eller sykdom kveld, natt, helg og andre fridager.

Lundeåne bo- og servicesenter

Senterleder Lundeåne bo- og servicesenter

Lundeåne bo- og servicesenter har en flott beliggenhet sentralt i Egersund sentrum. Etter nåværende organisering består senteret av 18 serviceleiligheter samt 21 leiligheter fordelt på 3 bofellesskap. Her bor mennesker med demenssykdom, psykiske lidelser/sammensatte behov og personer som har fått en funksjonsnedsettelse som følge av sykdom. Tjenestene som ytes er hjemmesykepleie.

Einerbusk

Kommunalt heltidsansatt fastlege

I Eigersund kommune blir det ledig fast stilling for kommunalt heltidsansatt fastlege med tiltredelse 01.09.2018 eller etter avtale.