Kommunestyre-okt-2015.jpgPolitikk i Eigersund

Eigersund kommune har 31 representanter i kommunestyret og 11 i formannskapet. Ordfører er Odd Stangeland (Ap) og varaordfører er Leif Erik Egaas (H).

Møtekalender

Utvalg

Tidligere utvalg

Politiske reglement

En oversikt over vedtekter, retningslinjer og reglement for våre politisk folkevalgte finner du her.

Relaterte filer


sakspapirer-formannskapet

Formannskapets møte 7. februar 2018 er AVLYST

Formannskapets møte 7. februar 2018 er avlyst

Sakspapirer Eigersund næring og havn

Protokoll fra Eiigersund Næring og Havn KF 17.1.2018

Protokollen fra Eigersund Næring og Havn KF 17.1.2018 er nå lagt ut på nettet.  Du finner den her.

Planteknisk utvalg

Saksdokumenter til planteknisk utvalg 6.2.2018

Saksdokumentene til planteknisk utvalg 6.2.2018 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her.

sakspapirer-kontrollutvalget

Saksdokumentene til kontrollutvalgets møte 29.1.2018

Saksdokumentene til kontrollutvalgets møte 29.1.2018 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her.

sakspapirer-kommunestyret

Tilleggsinnkalling og ettersendelse av vedtak til kommunestyrets møte 22.1.2018

Tilleggsinnkalling og ettersendelse av vedtak til kommunestyrets møte 22.1.2018 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her.

Planteknisk utvalg

Saksdokumentene til planteknisk utvalgs møte tirsdag 16.1.2018

Saksdokumentene til planteknisk utvalgs møte tirsdag 16.1.2018 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her.

Sakspapirer levekår

Saksdokumenter til levekårsutvalgets møte 15.1.2018

Saksdokumentene til levekårsutvalgets møte 15.1.2018 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her.

sakspapirer-kommunestyret

Saksdokumenter til kommunestyrets møte 22.1.2018

Saksdokumenten til kommunestyrets møte 22.1.2018 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her.

sakspapirer-formannskapet

Saksdokumenter til formannskapets møte 17.1.2018

Saksdokumentene til formannskapets møte 17.1.2018 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her.

Logo til felles brukerutvalg

Saksdokumenter til Felles brukerutvalgs møte 10.1.2018

Saksdokumentene til felles brukerutvalg 10.1.2018 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her.