Oppføringer i kataloger og lignende

Eigersund kommune har som policy å ikke betale for oppføringer i ulike kataloger på nett eller papir. Den enkelt ansatte har heller ikke myndighet til å foreta slike avtaler da det kun er informasjonssjef Leif E Broch som eventuelt har myndighet til å signere slike avtaler. For eventuelle oppføringer aksepterer Eigersund kommune kun skriftlige signerte avtaler og ordrebekreftelser, aldri muntlig avtaler.

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Etternavn Fornavn Tittel Telefon Mobil E-post
Duås Elin Kristine Midtbø Sekretær
Sleveland Bjørn Tor Maskinfører 474 69 624
Dyrsand Inger Walskaar Hovedtillitsvalgt 470 21 975
Gravdal Paul Driftsleder 957 74 283
Helland Anne-Torill Formann vei og utemiljø 958 44 630
Herveland Gunnar Spesialarbeider 911 16 817
Kongshavn Astrid Rådgiver 452 99 830
Hetland Terje Håndv./fagarb. 913 12 128
Iversen Ragnhild Hagen Driftsoperatør 950 45 186
Jensen Ole Leth Driftsoperatør 951 27 993
Lind Grethe Leder 916 23 276
Samuelsen Jan Ernst Servicemedarbeider 924 45 149
Sletthei Ivar Spesialarbeider 995 05 208
Sleveland Arne Magnar Håndv./fagarb. 415 75 320
Sunde Asle Gorm Fagarbeider/ rørlegger 971 93 809
Svanes Agnar Fagarbeider/ rørlegger 951 52 530
Tønnesen Paul Nielsen Håndv./fagarb. 482 22 731
Vanglo Terje Driftsoperatør 957 74 284
Vatland Terje Håndv./fagarb. 958 07 841
Veshovda Nils Arbeidsleder 404 48 177
Zeiler Elisabeth Adjunkt m/tilleggsut 474 88 723
Vann og avløps vakt Vann og avløps vakt Vakthavende 917 39 395
Slettebø Glenn Håndv./fagarb. 400 21 753
Vaktsykepleier Vaktsykepleier Vakthavende 994 17 568
Sæstad Alf Tore Miljøterapeut 456 37 400
Vigrestad Geir Fagarbeider/ rørlegger 992 71 535
Nygård Torfinn Håndv./fagarb. 400 21 281
Larsen Anne Margrethe Fagarbeider 474 65 158
Ulvang Willy PP-rådgiver 413 14 146
Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt Vakthavende 951 27 987
Bru Frode Driftsleder 478 11 669
Eik Marita Sekretær 400 38 905
Omdal Dora Turnusansvarlig 497 76 921
Pedersen June Turnusansvarlig 479 76 920
Kolnes Lars Daglig leder 481 20 267
Blum Gunnar Henrik Fagarbeider 488 94 485
Grøsfjell Tom Tillitsvalgt
Valle Jarle Tillitsvalgt 474 54 161
Hetland Anna Kristine Hovedtillitsvalgt 928 90 052
Salvesen Sidsel Margrethe Boligsosialt velferdsprogram 474 86 643
Johnsen Åge Bedriftseletriker 474 75 509
Ordfører Fungerende Fungerende ordfører 488 93 410
Rådmann Fungerende Fungerende rådmann 489 54 322
Beredskapsleder Fungerende Fungerende beredskapsleder 489 54 512
Personalsjef Fungerende Fungerende personalsjef 489 54 640
Økonomisjef Fungerende Fungerende økonomisjef 489 54 788
TEK-kom.sjef Fungerende Fungerende TEK-kom.sjef 489 54 905
KO-kom.sjef Fungerende Fungerende KO-kom.sjef 489 55 035
HO-kom.sjef Fungerende Fungerende HO-kom.sjef 489 55 220
Informasjonscelle Informasjonscelle Fungerende informasjonssjef 489 53 722
Kristensen Bjørn Inge Driftsoperatør 479 76 877
Skadberg Kristian Maskinfører 400 20 696
Kristoffersen Anne Miljøterapeut 1 488 93 102
Miljøterapeut teamet Vakttelefon dag og kveld Vakthavende 915 60 864
Hetland Anita Miljøterapeut 458 72 481
Olsen Marit Synnøve Miljøterapeut 1 400 34 177
Wetlesen Strand Ann Elin Fysioterapeut 479 74 422
Risholm Sæther Kethleen Sykepleier 479 74 421
Aarstad Inger Dybing Fagarbeider, helse 916 67 088
Bårdsen Gunhild Leder 990 98 403
Sandvold Helge Moi Treningskontakt 458 71 350
Gullestad Marita Driftsleder Renhold 916 89 842
Kirkegården Kirkegården 404 36 519
Ravneberg Lise Tillitsvalgt 472 84 469
Lenes Finn Rune Fagarbeider 474 65 149
Stokka Kjetil Konsulent digitalisering 916 15 293
Sandal Per Frode Leder 908 30 869
Stapnes Arne Leder 416 00 942
Lindø Øyvind Fagarbeider 916 12 626
Miljøterapiteamet Vakttelefon dag Vakthavende 474 88 217
Ørmen Reidar Driftsoperatør 474 65 157
Pettersen Lise Wenche Interkommunal prosjekt 489 99 458
Laupstad Silje Frisklivstrener 474 53 158
Tjølsen Eilif Fagarbeider/ rørlegger 404 11 856
Østebrød Hans Olav Prosjektleder - Sykkelby 934 51 266
Kortidslager Kortidslager 990 98 403
Gomsrud Camilla Miljøterapeut 479 77 234
Westad Frank Leder for prosjektstab 976 28 949
Seglem Svein Arild Fagarbeider/ rørlegger 489 56 336
Wilhelmsen Edvard Fagarbeider/ rørlegger 474 56 154
Refsland Arild Sæstad Branninspektør 905 51 074
Mihalyi Annika Uteteamet 477 91 618
Svalestad Anne Miljøterapeut 915 60 864
Eikeland Ingvar Spesialarbeider 404 36 519
Ersdal Tommy Birger Fagarbeider/ rørlegger 901 45 886
Espnes Trond-Arve Fagarbeider/ rørlegger 957 98 249
Eikeland Paul Fagarbeider 916 46 374
Egersund Legevakt Egersund Vakthavende 116117
Høghaug Wenche Driftsleder 116117 452 51 197
Espeland Velle Agnar Medisinsk faglig ansvarlig 116117
Berentsen Eli Sleveland Frivilligkoordinator 45 87 85 45
Tjensvoll Elisabeth Miljøterapeut 45 97 85 15 459 78 515
Eigersund Parkering 47 45 93 15 416 00 942
Stapnes Sveinung Kjøkkensjef 47 48 25 96 958 04 890
Håland Janne Merete Assisterende kjøkkensjef 47 48 25 96
Egersund sykehus Kjøkkenet Vakthavende 47 48 25 96
Nordfjord Ove Miljøterapeut 47 48 82 17 915 60 864
Furuvik Bente Barane Miljøterapeut 47 48 82 17 915 60 864
Druskiniene Juste Konsulent 47 48 84 09 474 88 409
Vakttelefon 1 Dag og kveld Vakthavende 48 89 31 07
Midtstua Midtstua Vakthavende 48 99 81 85 489 98 185
Skattekisten Kulturbarnehage A/S 51 21 53 70
Egeland Marit Rødland Konsulent 51 46 10 30 932 30 190
Nordvoll Steinar Jordbrukssjef 51 46 10 32 994 97 447
Norum Johan Rådgiver 51 46 10 33 413 56 251
Norum Johan Tillitsvalgt 51 46 10 33
Tønnessen Hans Petter Skogbrukssjef 51 46 10 37 976 55 494
Midbrød Svein Ivar Rektor 51 46 10 41 951 28 074
Kjørmo Marianne S. Undervisningsinspektør 51 46 10 42 906 36 067
Grøsfjeld Anne-Marie Leder SFO 51 46 10 60 456 38 140
Tollefsen Siw Helsesøster 51 46 10 68 474 73 073
Stokset Margrete Soneleder 51 46 13 51 907 22 012
Larssen Svein Ole Soneleder 51 46 13 53 950 24 120
Efteland Thorhild SFO-leder/ sekretær 51 46 16 60 474 76 123
Gridsvåg Inger Elin Rektor 51 46 16 60 472 95 727
Sentralbord Eigersund kommunale legesenter 51 46 16 80
Bodal Kjetil Lycke Havnekontrollør 51 46 32 80 958 55 797
Hansen Anne Kari Liland Miljøterapeut 51 46 33 11 416 01 497
Hovland Hanne Ødegård Faglig koordinator 51 46 33 12 474 71 685
Ivesdal Janne Miljøterapeut 51 46 33 13 400 27 039
Snerthammer Kari Psyk. Sykepleier 51 46 33 14 970 74 611
Bilstad Johnny Sigurd Leder 51 46 33 19 900 98 572
Slettebø Inger Anne Miljøterapeut barn og unge 51 46 33 22 482 66 321
Slettebø Inger Anne Miljøterapeut barn og unge 51 46 33 22 482 66 321
Mydland Astrid Veum Miljøterapeut barn og unge 51 46 33 23 489 99 139
Bjerkreim Tone Kristin Miljøterapeut 51 46 33 26 479 72 697
Kindem Anne Liv B.vern pedagog/familieterapeut 51 46 33 28 482 66 321
Nomell Tonje Rektor 51 46 36 42 400 31 559
Stapnes Turid Hofsmo Undervisningsinspektør 51 46 36 43 9159514
Olsen Barbro Leder forsterket avdeling 51 46 36 44 995 70 736
Helset Gunhild Totland Helsesøster 51 46 36 56 488 91 567
Klippenberg Synnøve T. Leder SFO 51 46 36 58
Bo og servicesenter Kjerneneset Sentralbord/Vakthavende 51 46 38 00 488 93 601
Nilsen Ingunn Helland Senterleder 51 46 38 25 911 47 878
Tunheim Torunn Sekretær 51 46 38 26 474 62 459
Skaara Iselin Fagkoordinator 51 46 38 55
Horpestad Jeanette Fagkoordinator 51 46 38 70 400 20 517
Andersen Marit Nygård Sekretær 51 46 42 00
Nærland Lene Faglig koordinator 51 46 42 02 400 35 335
Mathisen Rake Inger Soneleder 51 46 42 03 907 21 983
Stormo Gunn Helene Fagkoordinator 51 46 42 14
Sonekontor Sentrum/ Hellvik Vakthavende 51 46 42 14 911 64 023
Hjemmesykepleie Vakttelefon 51 46 42 15 474 54 873
Ravnevann Arnhild Senterleder 51 46 42 80 474 56 905
Hellvik Inger Bente Førstesekretær 51 46 45 20
Olsen Jarl Steinar Undervisningsinspektør 51 46 45 23
Skaara Oddveig S. Rektor 51 46 45 24 474 51 210
Løyning Lillian Leder SFO 51 46 45 30 489 99 048
Vanglo Mona Avdelingsleder forsterket avd. 51 46 45 33 474 63 827
Nesvåg Omdal Marianne Leder forsterket avdeling 51 46 45 34 951 21 829
Høyland Svein Rektor 51 46 48 32 970 99 201
Nilsdotter Tove Diana Undervisningsinspektør 51 46 48 33
Nergård Tor-Arne Rådgiver 51 46 48 34
Husby Margit Leder SFO 51 46 48 40 474 76 027
Henriksen Elisabeth Leder forsterket avdeling 51 46 49 10 482 93 099
Hove Inger Johanne Roaldsen Rektor 51 46 49 11 992 66 411
Seim Lise Høghaug Inspektør 51 46 49 12 957 51 894
Helgheim John Arild Rektor 51 46 50 32 412 43 290
Nomell Ann Brith Førstesekretær 51 46 50 32 481 10 503
Solbakke John Olav Inspektør 51 46 50 32 905 72 561
Iversen Åshild Hausberg Lærer 51 46 50 32
Birkeland Tommy Driftsoperatør 51 46 50 32 469 60 970
Helvig Tove Helsesøster 51 46 50 56
Jernhagen Barnehage 51 46 52 52
Lykkeliten Barnehage 51 46 54 11
Rasmussen Irene Sæveland Styrer ved barnehage 51 46 60 70 472 69 403
Helleland FUS Barnehage 51 46 65 55 995 13 044
Fyrlyssenteret Fyrlyssenteret Tilbud til rusmisbrukere 51 46 70 00 916 27 468
Kiellandskogen Barnehage 51 46 70 70 947 80 787
Hestnes FUS Barnehage 51 46 71 00
Romslo Ove Havneinspektør 51 46 83 63 913 12 130
Hovland Edel Karin Kontormedarbeider 51 46 88 00
Stien Stien 51 46 88 20
Utsikten Utsikten 51 46 88 30
2 Vest Vakt Vakthavende 51 46 88 45
Høghaug Wenche Leder 51 46 88 51 452 51 197
Håland Margrethe Askvik Senterleder 51 46 88 54 957 44 011
Tunet Tunet 51 46 88 55
Andersen Wenche Haffnes Avdelingsleder 3 ABC 51 46 88 56 472 63 136
Ravneberg Lise Soneleder 51 46 88 90 472 84 469
Svendsen Vibekke Fagkoordinator 51 46 88 91
Tørnes Anne Marit Miljøterapeut 51 46 88 92 907 67 381
Rydningen Sturla Daglig leder 51 46 89 49
Lagård Sykehjem 3 ABC Sykepleier 51 46 89 51
Vassbø Børge Lege 51 47 22 20 474 88 758
Rosenblad Bjarne Lege 51 49 02 98
Fugelsnes Bitten Sekretær 51 49 02 98
Roaldsen Anne Brit Tillitsvalgt 51 49 04 87 452 56 405
Olsen Aud Harriet S. Styrer ved barnehage 51 49 07 09 984 11 721
Christensen Birger Tillitsvalgt 51 49 07 70
Berven Patricia M. Biblioteksjef 51 49 10 03
Nilsen Anne-Kristin R. Leder barnebiblioteket 51 49 10 03
Sæstad Odd Inge Driftsleder 51 49 12 64 950 53 530
Garibaldi Linda Leder SFO 51 49 19 47 416 25 221
Mosterveien Bolig 51 49 26 19
Rasmussen Helge Sunde Arbeidsleder 51 49 27 89 489 51 369
Hetland Hilde Helsesøster 51 49 28 82
Rogalandsgården Bolig Vakthavende 51 49 29 37 959 66 885
Robåten FUS Barnehage 51 49 31 78 948 69 468
Netland Morten Håndv./fagarb. 51 49 33 29 905 83 491
Kjell Buggesgate Bolig 51 49 33 99
Rygleveien 1 Bogruppe 51 49 34 39 489 97 693
Raketten Barnehage 51 49 34 70 470 29 742
Blåsenborg Blåsenborg 51 49 36 36 488 67 337
Aktivitetsenter Lysgården 51 49 38 98
Sommerseth Borghild Rådgiver 51 49 39 04 920 64 725
Blåsenborg Avlastningsboligen 51 49 39 99 950 24 113
Bergene Jenny Miljøterapeut 1 51 49 39 99 950 24 113
Ose Nina N. Koordinator, barn og unge. 51 49 40 70 474 56 109
Ekornveien 16 Langevann 51 49 41 30 907 67 381
Eigerøy Barnehage 51 49 44 80
Peersen Ragnemarie Lærer 51 49 50 32
Olsen Aud Harriet S. Styrer ved barnehage 51 49 51 15 984 11 721
Varden Barnehage 51 49 52 25
Strømstad Solveig Soneleder 51 49 56 71 907 22 025
Bakken Marianne Sæstad Førstesekretær 51 49 60 20
Aadnøy Merete Rektor 51 49 60 21 459 74 370
Skogen Frode Undervisningsinspektør 51 49 60 22 976 98 623
Hatleskog Julie Rådgiver 51 49 60 23 971 83 134
Svanes Peggy Førstesekretær 51 49 61 20
Veshovda Janne Gro Kommuneergoterapeut 51 49 61 22
Veshovda Janne Gro Tillitsvalgt 51 49 61 22
Abrahamsen Bjørg Elen Sjefs fysioterapeut 51 49 61 23 476 66 001
Kolstø Ida K. Fysioterapeut, Ansvar barn 51 49 61 24
Kolstø Ida Tillitsvalgt 51 49 61 24
Skiftesvik Britt Sofie Kvalheim Fysioterapeut 51 49 61 25
Lucke Natalja Fysioterapeut 51 49 61 26
Tengesdal May Brit Ergoterapeut 51 49 61 27
Veen Ingvild Vikeså Miljøterapeut 51 49 63 00
Thrana Reidun L. Miljøterapeut 51 49 63 00
IBO IBO Vakthavende 51 49 63 00
Bendiksen Randi Slettebø Leder 51 49 63 01 936 97 471
Helland Turid Servicemedarbeider 51 49 66 03 478 32 601
Seim Margrethe Styrer ved barnehage 51 49 67 39 944 32 645
Tomannsbolig Bolig Vakthavende 51 49 87 33 907 64 782
BUP Barne og ungdoms psykiatrisk 51 51 21 68
Hustoft Merete Bedriftshelsetjenesten 51 70 68 00 455 04 218
Tønnessen Carl Arthur Gjeldsrådgiver 52 04 76 42
Monsen Heidi Miljøterapeut 52 04 76 43 456 33 966
Tveida Anne Lise Miljøterapeut 52 04 76 57 489 91 479
Jørgensen Hilde Gunn Miljøterapeut 52 04 76 64 990 93 733
Aarsland Milrid Flyktningekonsulent 55 55 33 33 400 49 081
Hestnes Dagmar K. Leder fyrlyssenteret 51 46 70 00 916 27 468
Steffensen Are Konsulent 51 46 70 00 916 27 468
Sayo Habana Josephine Sekretær 51 46 80 00
Jørgensborg Astrid Elisabeth Fagleder 51 46 80 00 455 01 180
Tønnessen Katrine Sekretær 51 46 80 00
Stangeland Odd Ordfører 51 46 80 11 488 91 802
Egaas Leif Erik Varaordfører 51 46 80 12 901 25 117
Trøan Gro Anita Rådmann 51 46 80 13 452 15 006
Galtvik Eivind Komm. sjef kultur og oppvekst 51 46 80 14 990 88 757
Sandstøl Arild Kommunalsjef for personal 51 46 80 15 976 92 405
Langfeldt Ragnhild Personalrådgiver 51 46 80 16
Johnsen Unni Førstesekretær 51 46 80 17
Stapnes Mariell Førstesekretær 51 46 80 18 406 04 018
Sirevåg Eva Personalrådgiver 51 46 80 20
Broch Leif E. Kommunalsjef, informasjon 51 46 80 23 908 81 568
Haugstad Randi Førstesekretær 51 46 80 24 993 96 623
Espeland Målfrid Førstesekretær 51 46 80 25 901 33 107
Lorentzen Frode Tengs Personalrådgiver 51 46 80 26
Hadland Elin Aase Konsulent 51 46 80 28
Drageland Linda Leder 51 46 80 30
Grova Ida Birkeland Lærlingekoordinator 51 46 80 32
Kaasa Marie Bore Veileder barnehage 51 46 80 33 932 39 969
Oliversen Tore Ludvig Kommunalsjef for økonomi 51 46 80 41 900 67 425
Myklebust Dagfinn Skatteoppkrever 51 46 80 42 984 84 723
Asbjørnsen Tove Sofie Rådgiver 51 46 80 44 990 20 950
Randen Irene Haydè Førstesekretær 51 46 80 45 928 14 180
Skogen Ellen Nilsen Konsulent 51 46 80 46
Mydland Olaug Fjermedal Skattemedarbeider 51 46 80 47
Nilson Hilde Fosse Prosjektleder 51 46 80 48 995 69 053
Stapnes Jorunn Rådgiver 51 46 80 49 481 43 864
Ege Inger Marie Regnskapsmedarbeider 51 46 80 50
Gravdal Kathrine Førstesekretær 51 46 80 52
Torvaldsen Bente Bø Regnskapsleder 51 46 80 53 994 41 546
Mong Kristine Regnskapsmedarbeider 51 46 80 54
Andreassen Wenche B Leder 51 46 80 55
Friestad Kjersti Førstesekretær 51 46 80 56
Kristensen Jan Henning Rådgiver 51 46 80 59 986 65 232
Bye Kjersti Søyland Mulighetsutvikler 51 46 80 65 977 99 369
Larsen Merethe M. Løyning Regnskapsmedarbeider 51 46 80 72
Tengesdal Anne Brit Wetlesen Helsefaglig ansvarlig 51 46 80 73 915 99 621
Midbrød Sigrund Berge Fagkonsulent 51 46 80 74 488 69 417
Bårdsen Else Beth Kreftsykepleier 51 46 80 75 474 58 335
Egaas Dag Marcus Rådgiver 51 46 80 78
Havsø Ingeborg Kommunalsjef helse og omsorg 51 46 80 79 991 68 405
Ims Jarle Prosjektleder 51 46 80 84 486 02 008
Sæstad Henning Sulen Prosjektleder 51 46 80 85 930 15 629
Arnø Kristina Førstesekretær 51 46 80 87
Søyland May Rita Kontorfaglærling 51 46 80 87
Åkerman Sven-Erik Avdelingsingeniør 51 46 80 91 995 39 199
Vanglo Inghild Daglig leder 51 46 80 93 474 52 073
Brukerhjelpen IKT 51 46 81 11
Verstad Turid IKT-leder 51 46 81 13 901 49 051
Mammo Mesfin Ingeniør 51 46 81 14 917 39 399
Hiller Frank IKT-rådgiver 51 46 81 15 970 88 255
Skåtøy Per Ragnar IKT-rådgiver 51 46 81 16 466 45 757
Nilson Kjetil Feyling IKT-rådgiver 51 46 81 17 988 87 666
Bilstad Tommy IKT-rådgiver 51 46 81 18 489 52 879
Barvik Ingunn Koordinator, styrket bhgtilbud 51 46 81 34 413 33 600
Grastveit Sissel Helsesøster 51 46 81 37 488 65 532
Tunheim Marianne Førstesekretær 51 46 81 40
Tengesdal Svein Rektor 51 46 81 42 950 24 150
Hovland Linn Ellise Inspektør 51 46 81 43 928 14 076
Nodland Gunnhild Førskolelærer 51 46 81 48
Kaasa Marie Styrer 51 46 81 48 932 39 969
Høyland Torild Sekretær 51 46 81 50
Aase Tone Lise Endresen Helsesøster 51 46 81 50 959 10 383
Vassbø Inger Marie Helsesøster 51 46 81 50 479 78 030
Rosenblad Tina Ledende helsesøster 51 46 81 51 481 44 395
Nordvoll Liv Jorunn Hetland Helsesøster 51 46 81 53
Pettersen Karianne Eie Helsesøster 51 46 81 54 400 21 213
Slettebø Åshild Helsesøster 51 46 81 56 924 59 771
Helsestasjon for ungdom 51 46 81 56 924 59 771
Slettebø barnehage Askeladden 51 46 81 57
Skailand Marianne Styrer ved barnehage 51 46 81 58 474 74 166
Tollefsen Siw Helsesøster 51 46 81 62 474 73 073
Refsland Gerd Lillian Tillitsvalgt 51 46 81 70 474 79 168
Refsland Gerd Lillian Jordmor 51 46 81 70 474 79 168
Gundersen Bente Oddane Jordmor 51 46 81 72 474 79 165
Iversen Morten Personalrådgiver 51 46 81 93
Hogstad Gunhild PP-rådgiver 51 46 82 13 489 54 019
Rekeland Gerd Turid Spesialpedagog 51 46 82 14 479 77 480
Thorsen Hildur S. Spesialpedagog 51 46 82 15 489 54 086
Øglend Evy-Ann Spesialpedagog 51 46 82 17 489 54 066
Hovland Kristin Fardal Konsulent 51 46 82 20 977 63 250
Hadland Sem Webredaktør 51 46 82 22 416 11 432
Kvassheim Brit Larssen Konsulent 51 46 82 25 480 32 787
Spangen Kari Reianes Kulturhusleder 51 46 82 29 995 51 759
Sævareid Eli Fagkonsulent 51 46 82 38 482 33 698
Bode Helga Konsulent 51 46 82 40
Bergøy Kari Anne SLT- og oppvekstkoordinator 51 46 82 42 454 46 155
Leidland Karina Barnehagekonsulent 51 46 82 43 915 71 282
Hansen Torfinn Skolefaglig ansvarlig 51 46 82 46 481 11 287
Kallhovd Anita Glenne Psykolog 51 46 82 50 489 54 035
Gyland Torill Logoped 51 46 82 51 474 65 871
Moen Via Therese S. PP-rådgiver 51 46 82 53 489 54 053
Waldeland Torill Spesialpedagog 51 46 82 54 489 54 058
Dimitrov Bojana Prastalo PP-rådgiver 51 46 82 55 479 77 449
Johannessen Kristine Førstesekretær 51 46 82 70 489 54 020
Herigstad Anne Margrethe Leder 51 46 82 72 917 17 364
Nergård Mats Prosjektleder -Vei og utemiljø 51 46 82 73 402 44 334
Tønnessen Tina Byggesaksbehandler 51 46 83 00
Woie Anne-Grethe Kommunalsjef tekniske tj. 51 46 83 01 932 53 264
Saltrø Eirik Bygg og eiendomsjef 51 46 83 02 459 08 045
Langeland Thor Einar Prosjektleder 51 46 83 03 480 97 418
Strand Hans-Marius Avdelingsingeniør 51 46 83 04
Tønnessen Mona Byggesaksbehandler 51 46 83 05
Svanes Camilla Hetland Fungerende leder 51 46 83 06 476 20 154
Salvesen Bente Margrete Førstesekretær 51 46 83 07
Ranjeva Miora Nathalie Byggesaksbehandler 51 46 83 08
Omdal Jone Vei og utemiljøsjef 51 46 83 09 957 57 317
Time Alf Bjarne Rådgiver 51 46 83 10
Skofteland Annbjørg Elve Vann og avløpssjef 51 46 83 11 909 26 637
Nærland Anna Overingeniør 51 46 83 12 400 34 963
Karlsen Trond Åsmund Overingeniør 51 46 83 13 400 33 352
Bakken Åshild Boligutvikler 51 46 83 14 976 94 114
Bakken Åshild Tillitsvalgt 51 46 83 14
Knubedal Kurt Ingeniør 51 46 83 15
Egeland Helge Ingeniør 51 46 83 16
Monsen Johnny Overingeniør 51 46 83 17 994 33 296
Tønnessen Tina Byantikvar 51 46 83 18 938 61 813
Johansen Cathrine Kjønnø Rådgiver 51 46 83 19 926 86 343
Valle Jarle Byggesakssjef 51 46 83 20 474 54 161
Tonheim Dag Kjetil Plansjef 51 46 83 21 958 84 976
Tønnessen Linda Konsulent 51 46 83 22
Aamodt Leif Terje Rådgiver natur og friluftsliv 51 46 83 23 466 31 636
Eikanger Magne Rådgiver 51 46 83 24
Grøsfjell Tom Konsulent 51 46 83 25
Herredsvela Asbjørn Rådgiver 51 46 83 26
Tønnessen Terje Prosjektleder 51 46 83 27 400 31 205
Hyggen Espen Rådgiver Vei/ Trafikksikkerhet 51 46 83 29 926 17 214
Omdal Eivind Brannkonstabel 51 46 83 40 414 37 703
Larsen Erik Brannkonstabel 51 46 83 40 909 65 431
Laupstad Arnt Tore Underbrannmester 51 46 83 40 908 99 949
Nevland Lars Magne Underbrannmester 51 46 83 40 986 96 939
Rogstad Jan Arne Brannkonstabel 51 46 83 40 909 41 034
Tengesdal Tor Egil Underbrannmester 51 46 83 40 951 40 421
Torgersen Odd Erik Brannkonstabel 51 46 83 40 922 82 633
Aarstad Jarle Brannkonstabel 51 46 83 40 950 24 116
Tengsareid Roger Brannsjef 51 46 83 41 456 04 495
Nysted Bjørn Leder forebyggende avdeling 51 46 83 42 997 46 026
Oppholdsrom Brannstasjonen 51 46 83 43
Wigestrand Svein Oskar Leder beredskaps avdeling 51 46 83 44 489 94 478
Ege Andreas Feiermester 51 46 83 45 995 69 100
Skadberg Bjørn Michal Feier 51 46 83 45 959 19 120
Smedstad Ida Branninspektør 51 46 83 47 404 47 415
Østebrød Hans Olav Folkehelsekoordinator 51 46 83 59 934 51 266
Hoset Hege Sofie Uteteamet 51 46 84 20 479 77 550
Grure Nina Rektor 51 46 84 51 412 67 617
Jørgensen Jr. Terje Undervisningsinspektør 51 46 84 52 958 56 554
Nesvåg Torhild Hovedtillitsvalgt 51 46 84 71
Gravdal Heidi Irene Hovedverneombud 51 46 84 72 480 72 898
Puntervoll Anette Tillitsvalgt 51 46 84 75
Bowitz Torild S. U. Hovedtillitsvalgt 51 46 84 76 911 37 067
Sæstad Inger Lokallagsleder 51 46 84 77 942 05 235
Løvø Nina Daglig leder 97 74 87 27
Langevann bogruppe 99 08 09 32 907 67 381