Kommunale foretak

print.png email .png
foto-egersund-Dalane-Folkemuseum-SemHadland

En oversikt over hva Eigersund kommune eier, har eierskap i, eller deltar i.

Kommunale foretak

 

Aksjeselskaper (AS)

 

Interkommunale selskaper (IKS)

 

Interkommunale samarbeid

 • Dalane Friluftsråd (Proff.no) (Nettsider)
 • Skatteoppkreving
 • Arbeidsgiverkontroll
 • Dalane interkommunale barnevern (Proff.no)
 • IBO – interkommunalt bofellesskap (Proff.no)
 • Øyeblikkelig hjelp
 • Krisesenteret i Stavanger (Proff.no) (Nettsider)
 • Regionråd Dalane
 • Legevakt
 • Bibliotek
 • Brannvesen
 • PP-tjenesten

 

Samvirkeforetak (SA)

 • Opplæringskontoret i Dalane SA (Proff.no)
 • Landbrukssenteret Helleland SA (Proff.no)

 

Andre

 • KLP (Kommunal Landspensjonskasse) (Proff.no)
 • Næringsforeningen i Stavangerregionen (Proff.no) (Nettside)
 • Rogaland Brann og Redning IKS (Proff.no)
 • Skjenkekontroll
 • Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning
 • Studentsamfunnets Hus
 • Jæren Folkehøgskole (Proff.no) (Nettside)
 • Varden andelsbarnehage (Proff.no) (Nettsider)
 • Raketten andelsbarnehage (Proff.no) (Nettsider)
 • Årstadtunet BBL
 • Sandnes BBL
 • Bakkebø BBL

 

Stiftelser

Opprettet 16. mars 2017 av Sem Hadland. Oppdatert 7. desember 2017